Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 93/1969 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Aktech Světové poštovní unie, sjednaných ve Vídni dne 10. července 1964

Částka 32/1969
Platnost od 14.08.1969
Účinnost od 20.05.1966
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

93

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 20. června 1969

o Aktech Světové poštovní unie, sjednaných ve Vídni dne 10. července 1964


Na XV. kongresu Světové poštovní unie ve Vídni byly dne 10. července 1964 sjednány:

1. Ústava Světové poštovní unie.

2. Generální řád Světové poštovní unie.

3. Světová poštovní úmluva.

4. Ujednání o poštovních balících.

5. Ujednání o cenných psaních a cenných krabicích.

6. Ujednání o poštovních poukázkách a poštovních cestovních bonech.

7. Ujednání o zásilkách na dobírku, s jejich závěrečnými protokoly a prováděcími řády.


President republiky Akty Světové poštovní unie ratifikoval a ratifikační listina byla uložena u švýcarské vlády, depozitáře Aktů, dne 20. května 1966.

Pro Československou socialistickou republiku vstoupily Akty v platnost dnem 20. května 1966.

Ověřené kopie Aktů jsou uloženy v archivu ministerstva zahraničních věcí. *)


Ing. Marko v. r.

Poznámky pod čarou

*) Francouzský text Aktů je k dispozici u Federálního výboru pro pošty a telekomunikace v Praze 3, Olšanská 5. Český překlad byl vydán pod názvem "Akty Světové poštovní unie, Vídeň 1964" a je k nahlédnutí u všech krajských a okresních správ spojů.

Přesunout nahoru