Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 53/1969 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Jednotných ustanoveních týkajících se homologace motorových vozidel z hlediska vnějšího hluku (Předpis č. 9)

Částka 19/1969
Platnost od 31.05.1969
Účinnost od 01.03.1969
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

53

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 30. dubna 1969

o Jednotných ustanoveních týkajících se homologace motorových vozidel z hlediska vnějšího hluku (Předpis č. 9)


Na základě Dohody o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel, Ženeva 20. března 1958 (Dohoda publikována pod č. 176/1960 Sb.), Československá socialistická republika sdělila generálnímu tajemníkovi OSN, že bude napříště používat Jednotných ustanovení týkajících se homologace motorových vozidel z hlediska vnějšího hluku (Předpis č. 9).

Pověřenou homologační zkušebnou podle tohoto předpisu je Ústav pro výzkum motorových vozidel, Praha 8, Lihovarská 12.


Pro Československou socialistickou republiku vstoupil Předpis č. 9 v platnost dnem 1. března 1969.

Do českého znění Předpisu č. 9 lze nahlédnout v Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací v Praze. *)


Ministr:

Ing. Marko v. r.

Poznámky pod čarou

*) České znění Předpisu č. 9 lze rovněž objednat pod č. 0232272 v ÚVTEI, Praha 1, Konviktská č. 5.

Přesunout nahoru