Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 45/1969 Sb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o některých opatřeních na úseku daně z obratu a daně ze mzdy

Částka 16/1969
Platnost od 21.05.1969
Účinnost od 21.05.1969
Zrušeno k 01.01.1975 (103/1974 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

45

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí České socialistické republiky

ze dne 22. dubna 1969

o některých opatřeních na úseku daně z obratu a daně ze mzdy

Ministerstvo financí České socialistické republiky podle § 18 a 19 odst. 1 písm. b) zákona č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, a podle § 22 odst. 3 č. 2 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, a s přihlédnutím k čl. 9 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, stanoví:


Čl. 1

(1) Tržby z nezemědělských činností JZD a státních statků n. p. (včetně prací a služeb) podléhají vyrovnávací dani z obratu s výjimkou tržeb uvedených v odstavci 2.

(2) Tržby z nezemědělských činností, které slouží k zajištění zaměstnání stálých zemědělských pracovníků v období vegetačního klidu, a tržby z činností, které jsou vykonávány pro zemědělské podniky a závody, pro členy a zaměstnance vlastní organizace a jednotlivě hospodařící rolníky, vyrovnávací dani z obratu nepodléhají.

Rozsah období vegetačního klidu stanoví předem v jednotlivých okresech podle místních podmínek jednotlivým JZD a státním statkům odbor státních financí okresního národního výboru po projednání s okresním zemědělským sdružením.

(3) Daňový základ tvoří fakturovaná cena výrobků, prací a služeb. Daňový základ se snižuje o daň z obratu účtovanou jednotným zemědělským družstvem nebo státním statkem jako dodavatelem ve výši stanovené sazebníkem daně z obratu pro jednotlivé výrobky, práce a služby.

(4) Sazba vyrovnávací daně z obratu činí 10 % základu.

(5) V hlášení o dani z obratu je vyrovnávací daň vykazována pod položkou 890 100.

(6) Výjimky ze zdanění povoluje odbor státních financí ONV v dohodě s okresním zemědělským sdružením, a to organizacím provozujícím přidruženou výrobu v horských a podhorských oblastech a ekonomicky zaostávajícím podnikům s přihlédnutím na potřebu rozvoje zemědělské výroby, využití volných pracovních sil, na záměry a společenský dosah a účelnost vykonávané nezemědělské činnosti.

Čl. 2

(1) Činnost osob trvale v družstvu pracujících a členů jednotných zemědělských družstev vykonávaná z příkazu družstva pro cizího odběratele v rámci nezemědělské činnosti, z níž tržby podléhají vyrovnávací dani z obratu podle čl. 1 této vyhlášky, jestliže tyto osoby v ní pracují ve větším rozsahu než v základní zemědělské výrobě, se prohlašuje za zaměstnání vykonávané v poměru podobném poměru pracovnímu a odměny za tuto činnost podléhají dani ze mzdy.

(2) Rozhodujícím pro posouzení, která činnost v konkrétním případě převažuje, je výše odměny vyplacené v příslušném mzdovém období osobám trvale v družstvu pracujícím a členům za činnost v základní zemědělské výrobě a za činnost v nezemědělské výrobě pro cizího odběratele.

(3) Na tyto odměny se nevztahuje ustanovení čl. 2 odst. 5 písm. f) vyhlášky č. 24/1967 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy.


Čl. 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Lér, CSc. v. r.

Přesunout nahoru