Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 18/1969 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce

Částka 7/1969
Platnost od 15.03.1969
Účinnost od 15.03.1969
Zrušeno k 21.03.1994 (47/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

18

VYHLÁŠKA

Českého úřadu bezpečnosti práce

ze dne 6. března 1969

o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce

Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle § 2 odst. 3 a § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce:


§ 1

Zřizují se tyto inspektoráty bezpečnosti práce a stanoví sídla a obvody jejich působnosti:

1. Inspektorát bezpečnosti práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze,

obvod jeho působnosti se kryje s obvodem působnosti Národního výboru hlavního města Prahy;

2. Inspektorát bezpečnosti práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze,

obvod jeho působnosti se kryje s obvodem působnosti Středočeského krajského národního výboru;

3. Inspektorát bezpečnosti práce v Českých Budějovicích;

obvod jeho působnosti se kryje s obvodem působnosti Jihočeského krajského národního výboru;

4. Inspektorát bezpečnosti práce v Plzni;

obvod jeho působnosti se kryje s obvodem působnosti Západočeského krajského národního výboru;

5. Inspektorát bezpečnosti práce v Ústí nad Labem;

obvod jeho působnosti se kryje s obvodem působnosti Severočeského krajského národního výboru;

6. Inspektorát bezpečnosti práce v Hradci Králové;

obvod jeho působnosti se kryje s obvodem působnosti Východočeského krajského národního výboru;

7. Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně;

obvod jeho působnosti se kryje s obvodem působnosti Jihomoravského krajského národního výboru;

8. Inspektorát bezpečnosti práce v Ostravě;

obvod jeho působnosti se kryje s obvodem působnosti Severomoravského krajského národního výboru.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. března 1969.


Předseda:

Ing. Šmok v. r

Přesunout nahoru