Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 161/1969 Sb.Zákon o některých důsledcích neoprávněného pobytu pracovníků v cizině

Částka 49/1969
Platnost od 23.12.1969
Účinnost od 23.12.1969
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

161

ZÁKON

ze dne 18. prosince 1969

o některých důsledcích neoprávněného pobytu pracovníků v cizině

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

(1) Doba zaměstnání (pracovní činnosti) v cizině, popřípadě jiná započitatelná doba strávená v cizině, se započítává pracovníku (družstevníku), který jinak splňuje podmínky zápočtu této doby,

a) pro určení doby praxe požadované ve mzdových předpisech pro výkon funkce nebo pro stanovení výše platu,

b) do doby zaměstnání (pracovní činnosti) rozhodné pro určení dávek nemocenského pojištění a jiného obdobného zabezpečení

jen jestliže se pracovník (družstevník) zdržoval mimo území Československé socialistické republiky s povolením příslušného státního orgánu.

(2) Z důvodů hodných zvláštního zřetele může povolit výjimku ústřední orgán nadřízený orgánu, který je příslušný rozhodnout o zápočtu doby zaměstnání (pracovní činnosti) v cizině.


§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Ing. Černík v. r.

Přesunout nahoru