Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 151/1969 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená technická zařízení

Částka 46/1969
Platnost od 23.12.1969
Účinnost od 01.01.1970
Zrušeno k 01.06.2010 (73/2010 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

151

VYHLÁŠKA

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

ze dne 12. prosince 1969,

kterou se určují vyhrazená technická zařízení

Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), stanoví v dohodě se zúčastněnými orgány:


§ 1

Za vyhrazená technická zařízení se považují zařízení, která mohou způsobit zvýšené ohrožení života, zdraví nebo majetku, jejichž projektanti, výrobci včetně montážních organizací nebo provozovatelé mají zvláštní povinnosti uložené jim předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a která podléhají dozoru orgánů státního odborného dozoru ve smyslu § 4 písm. d) až g) zákona č. 174/1968 Sb. Jsou to


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1970.


Předseda

Českého báňského úřadu:

v z. Dr. Ing. Beznekr v. r.

Předseda

Českého úřadu bezpečnosti práce:

Ing. Šmok v. r.

Přesunout nahoru