Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 138/1969 Sb.Vyhláška Federálního výboru pro dopravu a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti vyhlášek o hospodářských smlouvách v nákladní dopravě

Částka 45/1969
Platnost od 17.12.1969
Účinnost od 01.01.1970
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

138

VYHLÁŠKA

Federálního výboru pro dopravu a hlavního arbitra Československé socialistické republiky

ze dne 28. listopadu 1969

o prodloužení účinnosti vyhlášek o hospodářských smlouvách v nákladní dopravě

Federální výbor pro dopravu a hlavní arbitr Československé socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 8 odst. 1 zákona č. 57/1950 Sb., o úpravě podnikání v silniční dopravě, podle § 24 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, podle § 29 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, a podle § 395 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:


§ 1

Účinnost vyhlášek ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky

a) č. 11/1966 Sb., o hospodářských smlouvách v silniční nákladní dopravě, ve znění vyhlášky č. 120/1967 Sb.,

b) č. 24/1966 Sb., o hospodářských smlouvách ve vnitrostátní vodní nákladní dopravě, ve znění vyhlášky č. 120/1967 Sb.,

c) č. 27/1967 Sb., o hospodářských závazcích v železniční přepravě vozových zásilek, ve znění vyhlášky č. 155/1968 Sb., se prodlužuje do 31. prosince 1970.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1970.


Ministr-předseda

Federálního výboru pro dopravu:

Ing. Knížka v. r.

Hlavní arbitr

Československé socialistické republiky:

v z. Svitavský v. r.

Přesunout nahoru