Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 135/1969 Sb.Vyhláška ministra výstavby a techniky České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 154/1959 Ú. l. Státního výboru pro výstavbu ze dne 14. července 1959 o soutěžním řádu pro soutěže na konceptní projektová řešení

Částka 44/1969
Platnost od 10.12.1969
Účinnost od 10.12.1969
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

135

VYHLÁŠKA

Ministra výstavby a techniky České socialistické republiky

ze dne 14. listopadu 1969,

kterou se mění vyhláška č. 154/1959 Ú. l. Státního výboru pro výstavbu ze dne 14. července 1959 o soutěžním řádu pro soutěže na konceptní projektová řešení

Ministr výstavby a techniky České socialistické republiky stanoví podle § 6 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, a podle § 6 písm. ch) zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů:


Článek I

Vyhláška Státního výboru pro výstavbu ze dne 14. července 1959 o soutěžním řádu pro soutěže na konceptní projektová řešení č. 154/1959 Ú. l. se mění takto:

1. § 5 odst. 1 zní:

"Vypisovatel soutěže projedná vypsání soutěže, složení poroty, soutěžní podmínky a podklady (§ 6 odst. 1) podle povahy předmětu soutěže se Svazem českých architektů, Českým svazem stavebních inženýrů, Českým svazem vědeckotechnických společností nebo s jinou vhodnou zájmovou (odbornou) organizací, popř. s více těmito organizacemi; u omezených soutěží projedná s nimi vypisovatel též výběr účastníků."

2. § 6 odst. 2 zní:

"Vypisovatel a zájmová (odborná) organizace, se kterou vypisovatel soutěž projednal, mají právo publikovat zprávy o soutěži v tisku a používat ke studijním účelům všech soutěžních návrhů, aniž by žádali souhlas autora. Reprodukce návrhů musí však být autorem schválena."


Článek II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Doc. Ing. Löbl, DrSc. v. r.

Přesunout nahoru