Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 132/1969 Sb.Vyhláška Federálního výboru pro dopravu, jíž se doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 52/1964 Sb., kterou se provádí zákon o dráhách

Částka 43/1969
Platnost od 26.11.1969
Účinnost od 01.01.1970
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

132.

VYHLÁŠKA

Federálního výboru pro dopravu

ze dne 4. listopadu 1969,

jíž se doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 52/1964 Sb., kterou se provádí zákon o dráhách

Federální výbor pro dopravu stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 29 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách:


Čl. I

Ustanovení § 16 odst. 1 vyhlášky č. 52/1964 Sb., kterou se provádí zákon o dráhách, se doplňuje pododstavci písm. f) a g) tohoto znění:

"f) jsou-li předpisy pro výkon služby v souladu s pravidly technického provozu a zaujímá k nim stanovisko,

g) jak je uspořádán provoz na dráze a zajišťována bezpečnost osob a věcí a provádí odborná šetření příčin železničních nehod na dráhách celostátních a vlečkách."


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1970.


Místopředseda

Federálního výboru pro dopravu:

Sloboda v. r.

Přesunout nahoru