Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 124/1969 Sb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky

Částka 41/1969
Platnost od 10.11.1969
Účinnost od 10.11.1969
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

124

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva České národní rady

ze dne 6. listopadu 1969,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


Čl. 1

Zákon ČNR č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky, se mění a doplňuje takto:

1. Za § 14 se vkládá § 14a, který včetně nadpisu zní:

"§ 14a

Odnětím

(1) Ministerstvo vnitra může odejmout občanovi státní občanství republiky, zdržuje-li se v cizině, a

a) na vlastní žádost nabyl cizího státního občanství, nebo

b) bez povolení příslušných československých orgánů vstoupil do cizích vojenských služeb, nebo

c) je členem nebo ve službách organizace, která je svou činností zaměřena proti státnímu zřízení Československé socialistické republiky, nebo

d) nezákonně opustil území Československé socialistické republiky, nebo

e) nevrátí se do vlasti do stanovené lhůty, nejméně do 30 dnů (ze zámoří do 90 dnů) ode dne doručení výzvy ministerstva vnitra k návratu, nebo

f) svými činy poškozuje důležité zájmy Československé socialistické republiky.

(2) Ministerstvo vnitra může státní občanství odejmout také osobě, která má ještě jinou státní příslušnost nebo která se zdržuje v cizině nepřetržitě po dobu 5 let bez platného československého dokladu, opravňujícího k pobytu v cizině."

2. V § 22 se zrušuje ustanovení odstavce 2; dosavadní odstavec 3 se mění na odstavec 2.


Čl. 2

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Císař v. r.

Ing . Kempný v. r.

Přesunout nahoru