Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Ústavní zákon č. 117/1969 Sb.Ústavní zákon o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů

Částka 38/1969
Platnost od 15.10.1969
Účinnost od 15.10.1969
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

117

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 15. října 1969

o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:


§ 5

Předpisy o doplňovacích volbách a o odvolávání poslanců voliči zůstávají nedotčeny.

§ 6

Volební období Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů končí dnem, který stanoví ústavní zákon o soudech a prokuraturách (čl. 145 úst. zák. č. 143/1968 Sb.).


§ 7

Ústavní zákon č. 112/1967 Sb., o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů, ústavní zákon č. 83/1968 Sb., o skončení volebního období národních výborů, Národního shromáždění a Slovenské národní rady, a ustanovení článku 148 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, se zrušují.


§ 8

(1) Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

(2) Ustanovení § 1 až 4 pozbudou účinnosti dnem, kdy budou provedeny všeobecné volby do zastupitelských sborů, nejpozději dnem 31. prosince 1971.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Ing. Černík v. r.

Přesunout nahoru