Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 115/1969 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí, kterou se upravuje platnost výjezdních doložek

Částka 37/1969
Platnost od 09.10.1969
Účinnost od 09.10.1969
Zrušeno k 01.07.1991 (216/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

115

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí

ze dne 9. října 1969,

kterou se upravuje platnost výjezdních doložek

Ministerstvo vnitra a ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle § 7 zákona č. 63/1965 Sb., o cestovních dokladech:


§ 1

Platnost výjezdních doložek k soukromým a turistickým cestám

(1) Nepoužité výjezdní doložky označené "jednorázová výjezdní doložka", které opravňují k cestě do ciziny, se zrušují dnem účinnosti této vyhlášky.

(2) Nepoužité výjezdní doložky označené "jednorázová výjezdní doložka - TURISTIKA" se zrušují dnem 1. ledna 1970.

(3) Výjezdní doložky označené "trvalá výjezdní doložka - TURISTIKA" platí k cestám do států v nich uvedených a k průjezdu těmito státy.

(4) Výjezdní doložky opravňující k soukromým a turistickým cestám do členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci a socialistických zemí Asie zůstávají v platnosti.

(5) Platnost výjezdních doložek vydaných občanům, kteří jsou přechodně v jiných státech než ve státech uvedených v předchozím odstavci, se omezuje do 31. prosince 1969. Ze závažných důvodů může být platnost těchto doložek prodloužena.

(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se vztahují v plném rozsahu na cestovní přílohy k občanskému průkazu.

§ 2

Platnost výjezdních doložek k služebním cestám

(1) Výjezdní doložky označené "služební cesta" se zrušují dnem 1. prosince 1969.

(2) Výjezdní doložky označené "služební cesta" vydané občanům, kteří jsou přechodně v cizině, pozbudou platnosti dnem 1. ledna 1970, neprojeví-li vysílající organizace ministerstvu zahraničních věcí souhlas s dalším pobytem občana v cizině. Další platnost výjezdní doložky potvrdí československá diplomatická mise nebo konzulární úřad. Takto potvrzené výjezdní doložky ztratí platnost dnem návratu do Československé socialistické republiky.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr zahraničních věcí:

Ing. Marko v. r.

Státní tajemník v ministerstvu vnitra

Československé socialistické republiky:

Dr. Majer v. r.

Přesunout nahoru