Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 107/1969 Sb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se ministr spravedlnosti zmocňuje k přechodnému přemisťování soudců

Částka 35/1969
Platnost od 27.08.1969
Účinnost od 27.08.1969
Zrušeno k 01.01.1970
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

107

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva České národní rady

ze dne 27. srpna 1969,

kterým se ministr spravedlnosti zmocňuje k přechodnému přemisťování soudců

Předsednictvo České národní rady usneslo se podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


§ 1

(1) V zájmu řádného plnění úkolů soudnictví může v nezbytných případech ministr spravedlnosti nejdéle na dobu šesti měsíců pověřit soudce z povolání okresního soudu výkonem soudcovské funkce u okresního soudu v obvodu jiného krajského soudu nebo pověřit soudce z povolání krajského soudu výkonem soudcovské funkce u jiného krajského soudu anebo u okresního soudu v obvodu jiného krajského soudu.

(2) Má-li být opatření podle odstavce 1 učiněno na dobu delší tří měsíců nebo má-li být nad tuto dobu prodlouženo, je k tomu třeba souhlasu soudce.

(3) Opatření podle odstavce 1 činí ministr spravedlnosti v dohodě s předsedou krajského soudu, v jehož obvodu byl soudce zvolen.


§ 2

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí do 31. prosince 1969.


Dr. Císař v. r.

Ing. Rázl v. r.

Přesunout nahoru