Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 105/1969 Sb.Vyhláška Českého cenového úřadu, jíž se mění vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu

Částka 34/1969
Platnost od 27.08.1969
Účinnost od 01.09.1969
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

105.

VYHLÁŠKA

Českého cenového úřadu

ze dne 4. srpna 1969,

jíž se mění vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu

Český cenový úřad stanoví podle čl. 144 odst. 1 a 2 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, § 17 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, a § 2 a 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky:


Čl. 1

Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, se mění a doplňuje takto:

§ 9 odst. 3 poslední věta zní:

Stejně se může snížit úhrada za užívání bytů jednotných zemědělských družstev, státních statků a lesních závodů, jakož i bytů učitelů v budovách škol v obcích, které nemají více než 5000 obyvatel a nejsou sídlem okresního národního výboru.


Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1969.


Ministr-předseda:

Dr. Jaška v. r.

Přesunout nahoru