Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c8/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 8/1968
Platnost od 01.03.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo zdravotnictví

vydalo v dohodě s ministerstvem školství, s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví a s ostatními zúčastněnými orgány podle § 54 odst. 1 a § 58 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a podle § 6 a 41 vyhlášky č. 44/1966 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, směrnice č. 1/1968 Věst MZd, o podmínkách pro rozšíření způsobilosti středních zdravotnických pracovníků k výkonu povolání v dalším oboru a o jejich dalším vzdělávání.

Uvedené směrnice upravují v části první bližší podmínky pro rozšíření způsobilosti středních zdravotnických pracovníků k výkonu povolání v dalším oboru.

V druhé části směrnic jsou stanoveny podmínky pro nástupní praxi středních zdravotnických pracovníků a upraveno pomaturitní studium středních zdravotnických pracovníků, jímž získávají tito pracovníci specializaci v úsecích práce stanovených vyhláškou č. 44/1966 Sb. ve znění vyhlášky č. 90/1967 Sb.

V příloze těchto směrnic je uveden přehled pracovišť, na nichž nemohou střední zdravotničtí pracovníci vykonávat nástupní praxi.

Směrnice, které nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1968, jsou uveřejněny v částce 1-2/1968 Věstníku MZd a lze do nich nahlédnout v okresních a krajských ústavech národního zdraví a v odborech zdravotnictví okresních a krajských národních výborů.

Přesunout nahoru