Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c7/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 7/1968
Platnost od 27.02.1968
Účinnost od 01.12.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultury a informací

vydalo v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků školství, vědy a kultury

1. Výnos ze dne 8. prosince 1967, čj. 14 440/67-V/2 o úpravě platových poměrů uměleckých pracovníků ve státních souborech písní a tanců.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. prosince 1967; ruší se jím všechny dříve vydané výnosy upravující platové poměry uměleckých pracovníků ve státních souborech písní a tanců.

2. Výnos ze dne 15. prosince 1967 čj. 15 040/67-V/2, kterým se upravují platové poměry pracovníků některých kulturních a osvětových organizací.

Výnos nabyl účinnosti dnem 15. prosince 1967; ruší se jím všechny dříve vydané výnosy upravující platové poměry pracovníků některých kulturních a osvětových organizací.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 29. července 1983 čj. 10.580/83-V/3, pozbyl platnosti výnos ministerstva kultury a informací ze dne 15. prosince 1967 čj. 15 040/67-V/2 o úpravě platových poměrů pracovníků některých kulturních a osvětových organizací (reg. v částce 7/1968 Sb.), kterým se uplatňuje platový řád pro pracovníky centrálně řízených organizací výzkumné a vývojové základny a organizací technického a technicko-ekonomického charakteru vydaného výnosem Státní komise pro techniku ze dne 10. července 1967 čj. 24 083/5160/1967 (reg. v částce 38/1967 Sb.), ve znění výnosu federálního výboru pro technický a investiční rozvoj ze dne 3. července 1969 čj. 67 002/111/1969 (reg. v částce 10/1970 Sb.), výnosu ministerstva výstavby a techniky České socialistické republiky ze dne 8. července 1969 čj. 11675/32/1969 (reg. v částce 34/1969 Sb.), výnosu federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj ze dne 16. srpna 1974 č. 1 (reg. v částce 14/1974 Sb.) a výnosu federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj ze dne 15. října 1975 čj. 23 942/41 (reg. v částce 36/1965 Sb.).

3. Výnos ze dne 29. prosince 1967 čj. 15 407/67-V/2, o úpravě platových poměrů provozních pracovníků ve stravovacích a ubytovacích zařízeních kulturních fondů a ideových svazů.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1968; ruší se jím používání platového řádu pro provozní pracovníky v restauračních zotavovnách Ústřední správy rekreační péče ROH, vydaného podle usnesení bývalé SMK ze dne 9. listopadu 1962 č. 57.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 29. července 1977 čj. 11 011/77-Va/3, pozbývá platnosti výnos ministerstva kultury a informací ze dne 29. prosince 1967 čj. 15 407/67 o úpravě platových poměrů provozních pracovníků ve stravovacích a ubytovacích zařízeních kulturních fondů a ideových svazů (reg. v částce 7/1968 Sb.).

Do cit. výnosů lze nahlédnout na ministerstvu kultury a informací, na pověřenectvu SNR pro kulturu a informace a dále

ad 1. v odboru školství a kultury Východoslovenského KNV v Košicích a ve všech státních souborech písní a tanců,

ad 2. na Kulturní správě Národního výboru hl. m. Prahy, v odborech školství a kultury Západočeského KNV v Plzni, Východočeského KNV v Hradci Králové, Jihomoravského KNV v Brně, Severomoravského KNV v Ostravě a dále ve všech organizacích, jichž se cit. výnos týká,

ad 3. ve všech kulturních fondech a ideových svazech, jejichž provozních pracovníků se platová úprava týká,

ad 4. v odborech školství a kultury krajských a okresních národních výborů.

Přesunout nahoru