Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c6/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 6/1968
Platnost od 15.02.1968
Účinnost od 01.01.1968
Zrušeno k 01.06.1985 (o4/c16/1985 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo hornictví

vydalo k provedení § 141 a § 167 odst. 1 zákoníku práce podle ust. § 23 odst. 2 zák. č. 65/1965 Sb. (zákoníku práce) v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků v hornictví a energetice a se souhlasem Ústřední rady odborů výnos č. 15 o dovršení praktické přípravy k povolání absolventů odborných učilišť.

Výnos ukládá hornickým organizacím vytvářet i po skončení učebního poměru příznivé podmínky pro další odborný vývoj absolventů odborných učilišť k dovršení praktické přípravy k povolání pro práce pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol.

Až do dovršení 18 let věku musí být absolventům zaručeny pracovní podmínky obdobné jako platí pro učně v posledním roce období odborného rozvoje.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968. Je uveřejněn v plném znění ve Zpravodaji ministerstva hornictví č. 1/1968 a je k nahlédnutí u všech organizací ministerstva hornictví, pro jejichž pracovníky platí, u ministerstva hornictví a u všech oborových ředitelství.

Přesunout nahoru