Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c51/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních predpisů

Částka 51/1968
Platnost od 29.12.1968
Účinnost od 01.01.1969
Zrušeno k 01.04.1978 (o2/c4/1978 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Generální ředitel Státní banky československé

vydal dne 28. prosince 1968 směrnice, kterými se upravují platové poměry pracovníků Státní banky československé.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1969.

Do směrnic lze nahlédnout v ústředí Státní banky Československé v Praze.

Generální ředitel Státní banky československé vydal dne 12. května 1969 doplněk směrnic ze dne 28. prosince 1968, kterými se upravují platové poměry pracovníků Státní banky československé. Podle tohoto doplňku se do 31. prosince 1969 nekrátí základní platy pracovníků přijatých do banky v souvislosti s novou organizací peněžnictví. Doplněk nabyl účinnosti dnem 1. května 1969 a lze do něho nahlédnout v ústředí Státní banky československé v Praze.

Předseda Státní banky československé vydal dne 6. dubna 1971 směrnice č. 2/1971, jimiž se mění směrnice generálního ředitele Státní banky československé ze dne 28. prosince 1968 č. 8/1968, kterými se upravují platové poměry pracovníků Státní banky československé, registrované v částce 51/1968 Sb. Jde o promítnutí změn vyplývajících ze zákona č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1971. Do těchto směrnic lze nahlédnout v ústředí Státní banky československé k Praze. Úplné znění směrnic generálního ředitele Státní banky československé ze dne 28. prosince 1968 č. 8/1968, kterými se upravuji platové poměry pracovníků Státní banky československé, ve znění směrnic předsedy Státní banky československé ze dne 6. dubna 1971 č. 2/1971, jimiž se mění směrnice generálního ředitele Státní banky československé č. 8/1968, je k nahlédnutí ve všech organizačních jednotkách Státní banky československé.

Předseda Státní banky československé vydal v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu směrnice ze dne 4. ledna 1973 č. R - 9/1973 o změně směrnic generálního ředitele Státní banky československé ze dne 28. prosince 1968 č. 8/1968, kterými se upravují platové poměry pracovníků Státní banky československé (reg. v částce 51/1968 Sb.). Směrnicemi se provádějí dílčí změny v systému využití platových rozpětí u absolventů škol v prvních letech po nástupu do Státní banky československé. Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. února 1973 a jsou k nahlédnutí ve všech organizačních jednotkách Státní banky československé.

Předseda Státní banky československé vydal podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu směrnice ze dne 9. dubna 1973 č. R-13/1975 o změně směrnic generálního ředitele Státní banky československé ze dne 28. prosince 1968 č. 8/1968, kterými se upravují platové poměry pracovníků Státní banky československé, registrovaných v částce 51/1968 Sb. Provádějí se jimi dílčí změny v systému využití platových rozpětí u absolventů škol, zejména v prvních letech po nástupu do Státní banky československé. Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. května 1975 a jsou k nahlédnutí ve všech organizačních jednotkách Státní banky československé.

Předseda Státní banky československé vydal dne 16. prosince 1976 směrnice č. R-16/1976, jimiž se mění směrnice generálního ředitele Státní banky československé ze dne 28. prosince 1968 č. 8/1968, kterými se upravují platové poměry pracovníků Státní banky československé, registrované v částce 51/1968 Sb. Novelizuje se jimi § 14 odst. 2 směrnic generálního ředitele Státní banky československé ze dne 28. prosince 1968 č. 8/1968, kterými se upravují platové poměry pracovníků Státní banky československé. Směrnice předsedy Státní banky československé ze dne 16. prosince 1976 č. R-16/1976 jsou k nahlédnutí ve všech organizačních jednotkách Státní banky československé.

Předseda Státní banky československé vydal dne 8. srpna 1977 směrnice č. R-17/1977 o změně a doplnění směrnic generálního ředitele Státní banky československé č. 8 ze dne 28. prosince 1968, kterými se upravují platové poměry pracovníků Státní banky československé, registrovaných v částce 51/1968 Sb., ve znění směrnic ze dne 9. dubna 1975 č. R-13/1975, registrovaných v částce 10/1975 Sb., a směrnic ze dne 16. prosince 1976 č. R-16/1976, registrovaných v částce 33/1976 Sb. Směrnicemi č. R-17/1977 se v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu mění a doplňují tarify základních platů pro pracovníky ústředí a hlavních ústavů a základní platy pracovníků mimo platové třídy. Směrnice č. R-17/1977 nabyly účinnosti dnem 1. září 1977 a jsou k nahlédnutí v ústředí a obou hlavních ústavech Státní banky československé.

Směrnicemi čj. R-18/1977 se zrušují část třetí směrnic generálního ředitele Státní banky československé ze dne 28. prosince 1968 č. 8/1968, kterými se upravují platové poměry pracovníků Státní banky československé (reg. v částce 51/1968 Sb.) a jejich příloha č. 3, směrnice předsedy Státní banky československé ze dne 5. prosince 1973 č. R-12/1973, o odměňování pracovní pohotovosti ve Státní bance československé (reg. v částce 41/1973 Sb.).

Přesunout nahoru