Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c51/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních predpisů

Částka 51/1968
Platnost od 29.12.1968
Účinnost od 29.12.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ústřední ředitelství Československého filmu

vydalo výnosy č. 11/1968 ze dne 29. června 1968 o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků Ústředního ředitelství Čs. filmu a podřízených organizací,

Ústřední ředitel Československého filmu vydal v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ústředního výboru Českého odborového svazu umění a kultury výnos č. 23 ze dne 22. května 1970, kterým se mění a doplňuje výnos č. 11 ze dne 20. června 1968 o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků ústředního ředitelství Československého filmu a podřízených organizací.

Ústřední ředitel Československého filmu vydal v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí ČSSR, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ústředním výborem Českého odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací a podle § 4 odst. 3 vládního nařízení č. 13/1962 Sb. o nové organizaci Československého filmu, výnos č. 27 ze dne 15. července 1971, kterým se mění a doplňuje výnos č. 11 ze dne 29. června 1968 o úpravě platových poměrů technicko-hospodářských pracovníků Ústředního ředitelství Československého filmu a podřízených organizací ve znění výnosu č. 23 ze dne 22. května 1970. Výnos nabyl účinnosti dnem 15. července 1971. S textem uvedeného výnosu lze se seznámit na Ústředním ředitelství Čs. filmu v Praze 1 a u všech ředitelství podniků a organizací Československého filmu, Ústřednímu ředitelství Čs. filmu podřízených.

Ústřední ředitel Československého filmu vydal v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a Českým výborem odborového svazu umění, kultury a společenských organizací výnos č. 35 ze dne 21. 3. 1975, kterým se mění výnos ze dne 29. 6 1968 č. 11 o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků Ústředního ředitelství Čs. filmu a podřízených organizaci, ve znění výnosů ze dne 22. 5. 1970 č. 23 a ze dne 15. 7 1971 č. 27. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1975. Do výnosu je možno nahlédnout na Ústředním ředitelství Čs. filmu a na ředitelství organizací Československého filmu.

Výnos č. 37 ze dne 31. 5. 1976 nabývá účinnosti v jednotlivých organizacích Československého filmu dnem, který stanoví ústřední ředitel Československého filmu. Dnem nabytí účinnosti výnosu pozbývá v příslušné organizaci Československého filmu platnosti výnos ústředního ředitele Československého filmu ze dne 29. června 1968 č. 11 o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků ústředního ředitelství Čs. filmu a podřízených organizací (reg. v částce 51/1968 Sb.), ve znění výnosů ze dne 22. května 1970 č. 23 (reg. v částce 20/1970 Sb.), ze dne 15. července 1971 č. 27 (reg. v částce 32/1971 Sb.) a ze dne 21. března 1975 č. 35 (reg. v částce 39/1975 Sb.).

č. 12/1968 ze dne 9. července 1968 o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel a závozníků oboru působnosti Čs. filmu,

č. 13/1968 ze dne 1. října 1968 o úpravě platových a mzdových poměrů pracovníků správ kin,

Ústřední ředitel Československého filmu vydal podle v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ústředním výborem Českého odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos č. 30 ze dne 1. 1. 1972, kterým se mění výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 13 ze dne 1. října 1968, o úpravě platových a mzdových poměrů pracovníků správ kin. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. prosince 1972.

Ústřední ředitel Československého filmu vydal v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a Českým výborem odborového svazu umění, kultury a společenských organizací výnos č. 31 ze dne 20. srpna 1974, kterým se mění výnos ústředního ředitele Čs. filmu ze dne 1. října 1968 č. 13, o úpravě platových a mzdových poměrů pracovníků správ kin, ve znění výnosu ze dne 1. listopadu 1972 č. 30. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1974. Do výnosu lze nahlédnout na Ústředním ředitelství Československého filmu a na odborech kultury okresních a krajských národních výborů v České socialistické republice;

Výnos č. 39 ze dne 21. 6. 1976 nabývá účinnosti v jednotlivých organizacích dnem, který stanoví příslušný krajský národní výbor. Dnem nabytí účinnosti výnosu pozbývá v příslušné organizaci platnosti výnos ústředního ředitele Československého filmu ze dne 1. října 1968 č. 13 o úpravě platových a mzdových poměrů pracovníků správ kin, včetně doplňujících předpisů, a to pro dělnická povolání na správách kin [(eg. v částce 51/1968 Sb.). Do výnosu lze nahlédnout na Ústředním ředitelství Československého filmu, v odborech kultury krajských a okresních národních výborů, v krajských podnicích pro film. koncerty a estrády a na správách kin.

Výnos č. 40 ze dne 21. 6. 1976 nabývá účinnosti v jednotlivých organizacích dnem, který stanoví příslušný krajský národní výbor. Dnem nabytí účinnosti výnosu pozbývá v příslušné organizaci platnosti výnos ústředního ředitele Československého filmu ze dne 1. října 1968 č. 13, o úpravě platových a mzdových poměrů pracovníků správ kin (reg. v částce 51/1968 Sb.), ve znění výnosů ze dne 1. listopadu 1972 č. 30 (reg. v částce 29/1972 Sb.) a ze dne 20. srpna 1974 č. 31 (reg. v částce 27/1974 Sb.). Do výnosu lze nahlédnout na Ústředním ředitelství Československého filmu, v odborech kultury krajských a okresních národních výborů, v krajských podnicích pro film, koncerty a estrády a na správách kin.

Generálny riaditeľ Ústredia Slovenského filmu vydal podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev a podľa § 95 Zákonníka práce po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov v umení, kultúre a spoločenských organizácií úpravu z. 18. apríla 1980 č. 8 o odmieňaní technicko-hospodárskych pracovníkov na správach kín a v kinách na území Slovenskej socialistickej republiky. Úprava nadobúda účinnosť v jednotlivých organizáciách dňom, ktorý určí príslušný krajský národný výbor. Dňom nadobudnutia účinnosti úpravy stráca v príslušnej organizácii platnosť úprava Ústredného riaditeľstva Československého filmu č. 13 z 1. októbra 1968 o úprave platových a mzdových pomerov pracovníkov správ kín (reg. v čiastke 51/1968 Zb.). Do úpravy možno nazrieť na Ústredí Slovenského filmu, na odboroch kultúry krajských a okresných národných výboroch a na správach kín.

Generálny riaditeľ Ústredia Slovenského filmu vydal podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev a podľa § 95 Zákonníka práce po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov v umení, kultúre a spoločenských organizácií úpravu z 18. apríla 1980 č. 9 o odmieňaní robotníkov v kinách a na správach kín na území Slovenskej socialistickej republiky.
Úprava nadobúda účinnosť v jednotlivých organizáciách dňom, ktorý určí príslušný krajský národný výbor. Dňom nadobudnutia účinnosti úpravy strácajú v príslušnej organizácii platnosť úprava Ústredného riaditeľstva Československého filmu z 1. októbra 1968 č. 13 o úprave platových a mzdových pomerov pracovníkov správ kín (reg. v čiastke 51/1968 Zb.). Do úpravy možno nazrieť na Ústredí Slovenského filmu, na odboroch kultúry krajských a okresných národných výborov a na správach kín.

č. 14/1968 ze dne 31. 10. 1968 o změně výnosu ministerstva kultury a informací z 19. 12. 1961 o mzdových podmínkách dělníků zaměstnaných v podnicích Čs. filmu,

č. 15/1968 ze dne 31. 10. 1968 o změnách ve výnosu ústředního ředitele Čs. filmu čís. 12 o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel a závozníků v oboru působnosti Československého filmu.

Tyto výnosy nabyly účinnosti a byly uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury a informací v sešitě č. 25/XXIV/1968, dále sešitě č. 33/XXIV/1968 a sešitě č. 3/XXV/1969. Lze do nich nahlédnout u Ústředního ředitelství Čs. filmu a organizací podřízených, jakož i organizací, na které se výnosy vztahují.

Přesunout nahoru