Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c51/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních predpisů

Částka 51/1968
Platnost od 29.12.1968
Účinnost od 15.12.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví

vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 70 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a § 72 vyhlášky č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče, výnosem ze dne 4. 12. 68, čj. LP-274 směrnice o opatřeních proti pohlavním nemocem.

Tyto směrnice shrnují a upravují dosavadní předpisy o boji proti pohlavním nemocem.

Stanoví povinnost poskytování dispenzární péče osobám nemocným pohlavní nemoci, podezřelým z onemocnění nebo z nákazy pohlavní nemoci, rekonvalescentům po pohlavních nemocech, jakož i osobám označeným v rámci epidemiologického vyšetřování jako zdroj nákazy, a to především na kožních odděleních nemocnic s poliklinikou (poliklinik). Blíže určují též postup při poskytování dispenzární péče osobám, kterým je léčebně preventivní péče poskytována v zařízeních zdravotnické služby ministerstva vnitra, pracovníkům železnic, vojákům v činné službě, osobám v ochranné výchově nebo nestálého pobytu, a osobám ve vazbě nebo ve výkonu trestu.

Určují dále zdravotnickým zařízením povinnost hlášení pohlavních nemocí, a to jak pro účely epidemilogické, tak i statistické (zásady hlášení pohlavních nemocí pro tyto účely jsou blíže určeny v příloze těchto směrnic).

Ukládají zdravotnickým zařízením povinnost provádět příslušná opatření v prevenci přenosu a šíření pohlavních nemocí.

Závěrem stanoví zásady pro vedení příslušné zdravotnické dokumentace.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 15. prosince 1968.

Zároveň se zrušují:

Instrukce ministerstva zdravotnictví reg. č. 141/P-1956 - č. 50/1958 Věst. Mzd (Slov. reg. č. 145/P-1956, č. 50/1956 Vest. pov. zdrav.) - Boj proti pohlavním nemocem.

Instrukce ministerstva zdravotnictví reg. č. 2/P-1960 - č. 10/1960 Věst. MZd (Slov. reg. č. 33/P-1960 - č. 6/1960 Vest. pov. zdrav.) - Spolupráce zdravotnických zařízení s orgány ministerstva vnitra v boji proti pohlavním nemocem.

Směrnice jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva zdravotnictví pod č. 30 v částce 22-24/1968 a lze do nich nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví, u odborů zdravotnictví krajských a okresních národních výborů a u ústavů národního zdraví.

Zrušuje se příloha směrnic Ministerstva zdravotnictví č. 30/1968 Věstníku Ministerstva zdravotnictví, o opatřeních proti pohlavním nemocem, registrovaných v částce 51/1968 Sb.

Přesunout nahoru