Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c51/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních predpisů

Částka 51/1968
Platnost od 29.12.1968
Účinnost od 01.10.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra

vydalo výnos čj. MH-IV/4-1581/68 ze dne 15. září 1968, jímž se ruší Směrnice býv. Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství čj. VIII/2-338/64-N ze dne 5. června 1964 o využívání lůžkové kapacity v bytech pro krátkodobé ubytování za úhradu, publikované v částce 15/1964 Provozního zpravodajství a registrované ve Sbírce zákonů (částka 74/1964).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. října 1968. Byl uveřejněn v Provozním zpravodajství v částce 15/1968 (čl. 21) a lze do něho nahlédnout u odborů místního průmyslu a služeb okresních národních výborů.

Přesunout nahoru