Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c5/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 5/1968
Platnost od 31.01.1968
Účinnost od 01.01.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ústřední správa geodézie a kartografie

vydala podle § 30 odst. 2 vyhlášky č. 101/1966 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství, v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů a místního hospodářství výnos ze dne 18. listopadu 1967 čj. 1000/1967-21-352 o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v organizacích v oboru působnosti Ústřední správy geodézie a kartografie.

Tímto výnosem byl zároveň zrušen výnos Ústřední správy geodézie a kartografie ze dne 21. listopadu 1959 č. 10 500/1959/13-352 o úpravě platových poměrů technických a administrativních pracovníků v ústavech Ústřední správy geodézie a kartografie ve znění výnosů jej měnících a doplňujících.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1968 a byl zaslán všem organizacím Ústřední správy geodézie a kartografie. Lze do něho nahlédnout v Ústřední správě geodézie a kartografie a u organizací jí podřízených.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 1. srpna 1974 č. 4000/1974, pozbývá platnosti výnos Ústřední správy geodézie a kartografie ze dne 18. listopadu 1967 č. 1000/1967-21-352, o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v organizacích v oboru působnosti Ústřední správy geodézie a kartografie (reg. v částce 5/1968 Sb.), včetně jeho doplňků.

Přesunout nahoru