Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c5/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 5/1968
Platnost od 31.01.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Státní statistický úřad vydal

1. podle § 8 odst. 2 a § 31 odst. 1 vl. nař. 30/1958 Sb., kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady), ve znění čl. 1 vl. nař. č. 81/1965 Sb., o přesunu působnosti v oboru účetní evidence a o změně účetních zásad a podle § 8 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1967 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů změny jednotné účtové osnovy v národním hospodářství a směrnic k ní (výnos č. j. 55 973/1967 ze dne 20. 12. 1967).

Předpisem byly stanoveny změny v jednotné účtové osnově v národním hospodářství a ve směrnicích k ní, které byly vydány výnosem býv. Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. j. 38 000/1966 ze dne 28. září 1966 a publikovány ve Věstníku Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 13-14/1966. V jednotné účtové osnově byla provedena změna názvu účtu č. 455 a zřízeny nové účty č. 456, 976 a 997 a ve směrnicích k jednotné účtové osnově byly provedeny změny a doplňky v souladu se změnami některých právních předpisů.

Předpis nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1968 a byl uveřejněn ve Zpravodaji Státního statistického úřadu č. 15/1967. Lze do něj nahlédnout ve Státním statistickém úřadě a v jeho krajských a okresních odděleních.

2. podle § 15 písm. a) vl. nař. č. 96/1966 Sb., o jednotných kalkulačních zásadách a podle § 8 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1967 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů směrnice pro sestavování kalkulací ceny výkonů v odvětví zemědělského zásobování a nákupu zemědělských výrobků (č. j. 55 751/1967 ze dne 27. 12. 1967).

Směrnicemi jsou povinny řídit se organizace, které provádějí nákup zemědělských výrobků jako zboží (netýká se ovoce a zeleniny), zásobují zemědělské podniky jejich potřebami a poskytují jim služby pro zemědělskou činnost; stanoví kalkulační povinnost, typový kalkulační vzorec a způsoby stanovení (zjišťování) kalkulačních položek na kalkulační jednici.

Směrnice byly uveřejněny ve Zpravodaji Státního statistického úřadu č. 1/1968; nabyly účinnosti dnem vyhlášení. Lze do nich nahlédnout ve Státním statistickém úřadě a v jeho krajských a okresních odděleních.

Přesunout nahoru