Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c5/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 5/1968
Platnost od 31.01.1968
Účinnost od 01.01.1968
Zrušeno k 01.07.1973 (o1/c19/1973 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo dopravy

vydalo v dohodě s ministerstvem zahraničního obchodu, ministerstvem financí a s ústředními výbory Odborového svazu pracovníků obchodu a Odborového svazu pracovníků dopravy a spojů podle § 30 odst. 2 vyhlášky Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 101/1966 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství, výnos čj. 31 13/67-21 ze dne 30. listopadu 1967 o úpravě platových a některých pracovněprávních poměrů členů posádek československých námořních lodí.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1968 a byl uveřejněn ve Věstníku ministerstva dopravy číslo 24/1967; lze do něho též nahlédnout v ministerstvu dopravy (v odboru koordinace), Praha 1, Na příkopě 33.

Ministerstvo dopravy České socialistické republiky vydalo v dohodě s ministerstvem zahraničního obchodu, ministerstvem financí České socialistické republiky a s ústředními výbory Českého odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství a Českého odborového svazu pracovníků zahraničního obchodu, výnos ze dne 28. ledna 1969 čj. 31.545/1968-21, kterým se mění výnos ministerstva dopravy ze dne 30. listopadu 1967 čj. 31.013/1967-21/3 o úpravě platových a některých pracovněprávních poměrů členů posádek československých námořních lodí. Změna záleží ve zrušení dosavadního omezení při výplatě naloďovacího příplatku v § 4 odst. 4 výnosu tak, že nyní se celý naloďovací příplatek vyplácí v měně státu, ve kterém se loď združuje. Výnos, který nabývá účinnosti dnem 1. února 1969, byl uveřejněn ve Věstníku MD č. 3/1969 a lze do něho též nahlédnout v ministerstvu dopravy (v odboru koordinace) a u odborů dopravy krajských národních výborů.

Federální výbor pro dopravu vydal v dohodě se zúčastněnými ústředními a odborovými orgány Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky výnos ze dne 28. prosince 1969 č. j. 72 306/69-II/3, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva dopravy ze dne 30. listopadu 1967 č. j. 31 013/1967-21/3 o úpravě platových a některých pracovněprávních poměrů členů posádek čs. námořních lodí (registr. v částce 5/1968 Sb. a změna registr. v částce 14/1969 Sb.). Uvedeným výnosem se zvyšuje naloďovací příplatek členům posádek čs. námořních lodí. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1970 a byl publikován ve Věstníku dopravy č. 2/1970. Do výnosu lze nahlédnout u Federálního výboru pro dopravu, v odboru ekonomiky dopravy, u podniku Čs. námořní plavba, Praha 1 - Staré Mesto, Na můstku č. 11 a u podniku Čs. plavba dunajská, Bratislava, Ul. Červenej armády č. 39.

Přesunout nahoru