Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c49/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních predpisů

Částka 49/1968
Platnost od 29.12.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Československá televize

vydala podle § 30 odst. 2 vyhlášky č. 101/1968 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství, v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků umění a kultury

- rozhodnutím ze dne 25. července 1968 č. 7 úpravu platových poměrů technicko-hospodářských pracovníků Československé televize;

rozhodnutí ruší úpravu platových a pracovních poměrů technicko-hospodářských pracovníků Čs. televize, vydanou rozhodnutím ústředního ředitele Čs. televize ze dne 6. ledna 1961 č. 1;

- výnos ze dne 31. října 1968 č. 13, kterým se mění zásady mzdové úpravy dělníků zaměstnaných v Čs. televizi, vydané rozhodnutím ústředního ředitele ze dne 30. října 1963 č. 15;

výnos mění a doplňuje stupnice mzdových tarifů o mzdový tarif pro dělníky pracující v povoláních základní televizní výroby a o mzdový tarif pro dělníky pracující v průběžných povoláních;

- výnos ze dne 30. října 1968 č. 14 o úpravě platových poměrů uměleckých, ostatních programových a výtvarně realizačních pracovníků Čs. televize;

výnos ruší výnos ústředního ředitele Čs. televize ze dne 20. října 1964 o úpravě platových poměrů uměleckých, produkčních a ostatních programových pracovníků Čs. televize a závazný výklad k některým ustanovením úpravy platových poměrů umělecký h. produkčních a ostatních programových pracovníků ze dne 6. března 1966.

Uvedená opatření jsou k nahlédnutí v Československé televizi v Praze - odbor ekonomiky práce a v televizních studiích v Brně a Ostravě.

Přesunout nahoru