Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c49/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních predpisů

Částka 49/1968
Platnost od 29.12.1968
Účinnost od 15.02.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo stavebnictví vydalo

2. podle § 133 odst. 1 zákoníku práce č. 65/1965 Sb. výnos ze dne 29. října 1968 č. 8/1968 Zpravodaj ministerstva stavebnictví, jímž se mění předpis o zajištění bezpečnosti při skladování kusového materiálu.

Změna se týká čl. 25 odst. 4 výnosu ministerstva stavebnictví ze dne 13. července 1965, kterým se vydávají předpisy pro předvýrobní přípravu, přípravu práce a pracoviště při provádění stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících - B 3 (registrován v částce 42/1967 Sb.).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1969.

5. podle § 12 odst. 2 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů a podle § 39 odst. 2 vyhlášky č. 101/1966 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství

a) výnos ze dne 9. září 1968 č. 6/1968 Zpravodaj ministerstva stavebnictví, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva stavebnictví ze dne 30. listopadu 1966 SZ: 344.5/200-EP 1 1956, o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v podnicích stavební výroby řízených ministerstvem stavebnictví nebo národními výbory a v podnicích průmyslové výroby řízených ministerstvem stavebnictví.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. října 1968.

Pro pracovníky, na které se vztahuje tento výnos č. 1 ze dne 27. června 1973, pozbývá platnosti výnos ministerstva stavebnictví SZ. 344.5/200-EP 1-1966 ze dne 30 listopadu 1966, o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v podnicích stavební výroby řízených ministerstvem stavebnictví nebo národními výbory a v podnicích průmyslové výroby řízených ministerstvem stavebnictví (reg. v částce 8/1967 Sb.), a jej měnící a doplňující výnos ministerstva stavebnictví ze dne 9. září 1968 č. 6 (reg. v částce 49/1968 Sb.), výnos ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 17. června 1971, výnos ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 15. července 1971 a výnos č. 2 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 31. března 1972.

b) výnos ze dne 10. září 1968 č. 7/1968 Zpravodaj ministerstva stavebnictví o úpravě mzdových podmínek pracovníků na výstavbě pražské podzemní dráhy.

Výnos upravuje mzdové podmínky pracovníků organizací stavební výroby v oboru působnosti ministerstev hornictví, národní obrany a stavebnictví na výstavbě pražské podzemní dráhy.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. října 1968.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos č. 1 ze dne 27. června 1973, pozbývá platnosti výnos ministerstva stavebnictví ze dne 10. září 1968 č. 7 o úpravě mzdových podmínek pracovníků na výstavbě pražské podzemní dráhy (reg. v částce 49/1968 Sb.).

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos č. 2 ze dne 27. června 1973, pozbývá platnosti výnos ministerstva stavebnictví ze dne 10. září 1968 č. 7 o úpravě mzdových podmínek pracovníků na výstavbě pražské podzemní dráhy (reg. v částce 49/1968 Sb.).

c) výnos ze dne 15. listopadu 1968, kterým se mění a doplňují předpisy o úpravě mzdových podmínek dělníků v podnicích průmyslové výroby a ve výrobnách stavebních hmot a dílců podniků stavební výroby (tj. výnos č. 26/1966 Věstník ministerstva stavebnictví ve znění výnosu č. 7/1967 Zpravodaj ministerstva stavebnictví - registrované v částkách 8/1967 Sb. a 10/1968 Sb.).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. prosince 1968.

Do výnosů a směrnic je možno nahlédnout u odborů výstavby okresních národních výborů a u organizací, kterých se týkají.

Přesunout nahoru