Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c45/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních predpisů

Částka 45/1968
Platnost od 20.12.1968
Účinnost od 01.01.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zemědělství a výživy

vydalo v dohodě s ministerstvem financí podle § 58 odst. 1 vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění vládních nařízení č. 83/1967 Sb. a č. 16/1968 Sb., kterými se mění a doplňuje vládní nařízení č. 100/1966 Sb. a podle § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 16/1967 Sb., o ekonomických nástrojích a o fondech JZD Směrnice o poskytování prémií za zvýšení tržní produkce mléka a vybraných zemědělských výrobků v roce 1968.

Směrnice stanoví podmínky pro přiznání nároku na výplatku prémií socialistickým zemědělským organizacím v oboru ministerstva zemědělství a výživy.

Směrnice jsou uveřejněny v částce 14/1968 Věstníku ministerstva zemědělství a výživy pod poř. č. 27 a nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1968.

Směrnice zrušují směrnice pro poskytování prémií na zvýšení tržní produkce mléka a vybraných zemědělských výrobků v roce 1967 uveřejněné ve Věstníku MZVž částka 8/1967 poř. č. 14 a registrované ve Sbírce zákonů částka 17/1967.

Přesunout nahoru