Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c45/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních predpisů

Částka 45/1968
Platnost od 20.12.1968
Účinnost od 01.08.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zemědělství a výživy

vydalo v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků v zemědělství, lesním a vodním hospodářství, s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků v potravinářském průmyslu a se souhlasem Ústřední rady odborů podle § 272 odst. 2 zákoníku práce Pravidla o bezpečnosti práce při chovu zvířat.

Ve všeobecné části Pravidel se stanoví povinnosti chovatelů a ošetřovatelů, způsob obsluhy a ošetřování a zásady bezpečné práce v zařízeních pro ustájení zvířat a v některých dalších objetkech.

Zvláštní část Pravidel upravuje podrobně postup a způsob práce při chovu koní, plemenných hřebců, plemenných býků, ostatního skotu, dále bezpečnost a ochranu zdraví při provádění inseminace skotu; zvláštní část Pravidel stanoví dále bezpečnostní pravidla při chovu ovcí, kanců, plemenných beranů a kozlů; upravuje se dále bezpečnost práce při chovu drůbeže, při rybářské výrobě, při chovu včel, laboratorních zvířat, produkčních zvířat očkovaných zárodeky nebezpečných nákaz; upravuje se manipulace s norky, odchyt zveře, ošetřování zvířat ve veterinárních zařízeních, záchrana zvířat při požáru.

Pravidla jsou uveřejněna ve zvláštní příloze č. 11/1968 Věstníku ministerstva zemědělství a výživy a nabývají účinnosti dnem 1. srpna 1968.

Pravidla zrušují vyhlášku ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 182/1960 Sb., o bezpečnosti práce při obsluze hospodářských zvířat.

Ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky vydalo v dohodě s ostatními zúčastněnými orgány státní správy a s příslušnými výbory odborových svazů podle § 272 odst. 2 zákoníku práce výnos ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky ze dne 9. září 1988 čj. 525/88-330, kterým se mění a doplňují pravidla o bezpečnosti práce při chovu zvířat ze dne 7. června 1968 čj. VII/2-1927 (reg. v částce 45/1968 Sb.). Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1989 a bude uveřejněn ve Věstníku ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky. Do výnosu lze nahlédnout na odborech vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV a KNV a na ministerstvu zemědělství a výživy České socialistické republiky.

Přesunout nahoru