Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c45/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních predpisů

Částka 45/1968
Platnost od 20.12.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo hornictví

vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady, s Ústřední radou odborů a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků v hornictví, geologii a plynárenství podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, § 142 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení a v souladu s usnesením vlády ze dne 9. 12. 1968 výnos ze dne 1. října 1968, o opatřeních k prohloubení hmotného a sociálního zabezpečení uvolňovaných a převáděných pracovníků v hornictví (MPSV čj. XI-1134-1. 10. 1968; MH čj. 42.3-3468/2475-výnos č. 4/1968).

Výnos upravuje hmotné a sociální zabezpečení pracovníků v hornictví, kteří jsou uvolňováni z hornických organizací nebo převáděni na jiná pracovní místa v souvislosti s likvidací neefektivních provozů a s jinými racionalizačními opatřeními, jakož i pracovníků, kteří jsou uvolňováni a převáděni pro trvalou zdravotní nezpůsobilost k další práci na dosavadních pracovištích v hornictví.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. října 1968.

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí, částka 12/1968. Kromě toho byl výnos rozeslán přímo organizacím v působnosti ministerstva hornictví. Do výnosu je možno nahlédnout u odborů sociálního zabezpečení krajských a okresních národních výborů a u organizací ministerstva hornictví.

Přesunout nahoru