Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c45/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních predpisů

Částka 45/1968
Platnost od 20.12.1968
Účinnost od 01.08.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství vydalo

výnos ze dne 10. července 1968 čj. 12 454/PM/1968, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství ze dne 20. února 1967 čj. 27 087/fcm/3/67, o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků některých vodohospodářských organizací (reg. v částce 12/1967 Sbírky zákonů). Výnos nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1968;

výnos ze dne 27. července 1968 čj. 12 609/PM/1968, kterým se stanoví příplatky ke mzdovým tarifům dělníků v lesnické činnosti (doplněk výnosu MLVH ze dne 25. ledna 1968 čj. 12 075/PM/1968, reg. v částce 22/1968 Sb.). Výnos nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1968;

směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a pomůcek, a pro vybavování společenských zařízení ze dne 31. října 1968 čj. 33 298/VAK/1968; 24 447/3076/OLH/68. Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1969.

Oba výnosy jsou uveřejněny ve Zpravodaji MLVH 1968 v částce 7, směrnice jsou uveřejněny ve Zpravodaji MLVH 1968 v částce 9; lze do nich nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství a v odborech vodního a lesního hospodářství a zemědělství okresních a krajských národních výborů.

Přesunout nahoru