Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c45/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních predpisů

Částka 45/1968
Platnost od 20.12.1968
Účinnost od 28.11.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultury a informací

vydalo podle § 12 odst. 2 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů a podle § 30 odst. 2 vyhlášky č. 101/1966 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství, v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků umění a kultury, výnos ze dne 28. listopadu 1968 čj. 16.139/68-V/2, kterým se mění výnos ze dne 28. dubna 1967 čj. 3.670/67, o úpravě platových poměrů odborných, technických a administrativních pracovníků některých organizací v oboru působnosti ministerstva kultury a informací.

Jde o tyto organizace:

Státní nakladatelství, krajská nakladatelství, církevní nakladatelství, podniková ředitelství n. p. Kniha a n. p. Slovenská kniha, Knižní velkoobchod n. p., Slovenský knižní velkoobchod n. p., Zahraniční literatura n. p. a n. p. Supraphon, gramofonové desky a hudební vydavatelství.

Výnos nabývá účinnosti dnem 28. listopadu 1968. Mění se v něm platové stupnice pro odborné a technické pracovníky a pro mistry, vedoucí dílen (vrchní mistry) a mistry a vrchní mistry odborného výcviku, uvedené v příloze č. 2 v oddílech I a II výnosu ze dne 28. dubna 1967 čj. 3.670/67.

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu kultury a informací, pověřenectvu Slovenské národní rady pro kulturu a informace, Slovenském ústředí knižní kultury, odborech kultury (odborech školství a kultury) krajských národních výborů, odboru kultury Národního výboru hl. m. Slovenska Bratislavy, Kulturní správě Národního výboru hl. m. Prahy, Kulturní správě Severočeského krajského národního výboru, a ve všech vyjmenovaných organizacích.

Přesunout nahoru