Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c44/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních predpisů

Částka 44/1968
Platnost od 09.12.1968
Účinnost od 09.12.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ústřední báňský úřad v Praze

vydal podle § 5 vyhlášky č. 62/1965 Sb., o výbušinách

2. Výnos čj. 177/1/66 ze dne 12. ledna 1968, kterým se schvaluje obecná část učebních osnov pro střelmistrovské kursy.

5. Výnos čj. 7567/31/67 ze dne 13. listopadu 1967, kterým se povoluje používat bleskovici O.

6. Výnos čj. 1621/3/68 ze dne 19. února 1968, kterým se povoluje používat bleskovici NP V.

7. Výnos čj. 1622/4/68 ze dne 19. února 1968, kterým se povoluje používat trhavinu Permon Extra 18.

10. Výnos čj. 1625/7/68 ze dne 19. února 1968, kterým se povoluje používat trhavinu Permon Extra 9.

11. Výnos čj. 1626/8/68 ze dne 19. února 1968, kterým se povoluje používat bleskovici NP VI.

12. Výnos čj. 1627/9/68 ze dne 19. února 1968, kterým se povoluje používat bleskovici NP VII.

14. Výnos čj. 2569/12/68 ze dne 1. dubna 1968, kterým se povoluje používat kondenzátorovou roznětnici RKC-1.

Úpravou č. 2323/1981 z 24. júna 1981 Slovenský banský úrad zrušil úpravu Ústredného banského úradu z 1. apríla 1988 č. 2569/12/68, ktorou sa povolilo používať kondenzátorovú roznetnicu RKC 1 (reg. v čiastke 44/1968 Zb.).

15. Výnos čj. 3238/13/68 ze dne 29. dubna 1968, kterým se povoluje používat rychlospojky ma, va, mb a vb.

16. Výnos čj. 4821/15/68 ze dne 15. července 1968, kterým se povoluje používat zkoušečku kondenzátorových roznětnic ZRK-1.

17. Výnos čj. 5550/68 ze dne 2. září 1968, kterým se povoluje používat důlní skalní trhavinu Gelatine Donarit I (dováženou z NDR).

Výnosy jsou k nahlédnutí u všech obvodních báňských úřadů a u odborů výstavby krajských a okresních národních výborů a jsou otištěny v prvé a druhé částce publikace "Výnosy a rozhodnutí Ústředního báňského úřadu", kterou vydává Nakladatelství dopravy a spojů v Praze.

Přesunout nahoru