Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c44/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních predpisů

Částka 44/1968
Platnost od 09.12.1968
Účinnost od 01.11.1968
Zrušeno k 04.07.2007 (167/2007 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví

vydalo dne 1. listopadu 1968 pod čj. ŠK-615.3-1. 11. 68 směrnice o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení zdravotnických pracovníků, kteří se při zaměstnání vzdělávají ve zdravotnických vzdělávacích zařízeních.

Vydáním těchto směrnic se zrušují směrnice ministerstva zdravotnictví ze dne 31. března 1967 čj. PM-615.3-6. 3. 1967, o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení zdravotnických pracovníků, kteří se při zaměstnání vzdělávají ve zdravotnických vzdělávacích zařízeních.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. listopadu 1968.

Do těchto směrnic je možno nahlédnout u odborů zdravotnictví krajských národních výborů, odboru zdravotnictví NV hlavního města Prahy, odboru zdravotnictví NV hl. m. Slovenska Bratislavy a v krajských a okresních (obvodních) ústavech národního zdraví.

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví směrnice ze dne 11. října 1978 čj. KP/2-614-24. 3.1978, kterými se mění směrnice č. 31/1968 Věstníku MZ, o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení zdravotnických pracovníků, kteří se při zaměstnání vzdělávají ve zdravotnických vzdělávacích zařízeních (registrované v částce 44/1968 Sb.). Směrnice upravují poskytování náhrad cestovních výdajů pracovníkům, kteří se při zaměstnání vzdělávají ve zdravotnických vzdělávacích zařízeních, organizacemi, u nichž jsou tito pracovníci v pracovním poměru. Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. listopadu 1978 a jsou zveřejněny pod č. 2 v částce 1-4/1979 Věstníku MZ ČSR.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí SSR a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva vydalo úpravu z 1. 11. 1980 č. Z-276/80-C/4, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice č. 31/1968 Vestníka Ministerstva zdravotníctva o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa popri zamestnaní vzdelávajú v zdravotníckych vzdelávacích zariadeniach (registrované v čiastke 44/1968 Zb.). Touto úpravou sa zmenil a doplnil § 8 o náhradách cestovných výdavkov. Účastníkom školenia poskytuje tieto náhrady tá organizácia, s ktorou je účastník v pracovnom pomere a v záujme ktorej sa zúčastňuje na školení v zdravotníckych vzdelávacích zariadeniach. Úprava je uverejnená pod č. 18/1980 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a možno do nej nazrieť na Ministerstve zdravotníctva SSR, odboroch zdravotníctva KNV a ONV a na ústavoch národného zdravia.

Přesunout nahoru