Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c43/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních predpisů

Částka 43/1968
Platnost od 29.11.1968
Účinnost od 24.10.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultury a informací

vydalo v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků umění a kultury podle § 12 odst. 2 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů a podle § 30 odst. 2 vyhlášky č. 101/1966 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství výnos ze dne 24. října 1968 čj. 14 999/58-V/2; o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků některých kulturních organizací.

Jde o tyto organizace:

Art Centrum, Čs. středisko výtvarných umění, Čs. cirkusy a varieté, Čs. divadelní a literární jednatelství, Čs. hudební a divadelní agenturu - Pragokoncert, Čs. komisi pro spolupráci s UNESCO, Dílo - podnik ČFVU, Divadelní službu, n. p., divadla, krajské podniky pro film, koncerty a estrády (Filmový podnik hl. m. Prahy), kulturní fondy, Koncertní a divadelní kancelář, Ochranný svaz autorský, Slovenské divadelní a literární zastupitelství, Slovenský ochranný svaz autorský, Společnost přátel ženu, Správu čs. kulturních středisek v zahraničí, soubory písní a tanců, symfonické orchestry, Tóncentrum - středisko hudebníků z povolání, Ústředí lidové umělecké výroby v Praze a Bratislavě, Ústředí uměleckých řemesel v Praze a Bratislavě, Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti a Výstavnictví n. p.

Výnos nabyl účinnosti dnem 24. října 1968.

Do výnosu lze nahlédnout v ministerstvu kultury a informací, pověřenectvu Slovenské národní rady pro kulturu a informace, odborech kultury (odborech školství a kultury) KNV, Kulturní správě Národního výboru hl. m. Prahy, Kulturní správě Severočeského KNV, odboru kultury Národního výboru hl. m. Slovenska Bratislavy a ve všech kulturních organizacích, jejichž technickohospodářských pracovníků se úprava platových poměrů týká.

Ministerstvo kultury Slovenské socialistické republiky vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s ministerstvem práce a sociálních věcí SSR a s ústředním výborem Slovenského odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací
a) výnos z 30. září 1971 č. 7951/71, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva kultury a informací z 24. října 1968 č. 14 999/68-V/2 (reg. v částce 43/1968 Sb.) o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků některých kulturních organizací. Ve výnosu se mění a doplňuje příloha č. 2 (nomenklatura funkcí technických (odborných) a administrativních pracovníků) s platností v Slovenské socialistické republice. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. října 1971 a je možno do něj nahlédnout na ministerstvu kultury Slovenské socialistické republiky.

Ministerstvo kultury České socialistické republiky vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a s Českým výborem odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 3. prosince 1973, čj. 17 177/73-V/2, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 24. října 1968, čj. 14 999/68-V/2, o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků některých kulturních organizací (reg. v částce 43/1968 Sb.). Výnosem se ruší příloha č. 1 (seznam organizací) a příloha č. 2 (nomenklatura funkcí technických, odborných a administrativních pracovníků) a nahrazují se novým zněním. V příloze č. 1 se některé organizace nově zařazují do kategorií a v příloze č. 2 se promítají všechny změny provedené ode dne vydání tohoto výnosu až do konce roku 1973. Zároveň se ruší výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 29. září 1971, čj. 13 998/71-V/2 (reg. v částce 32/1971 Sb.). Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1974 a je možno do něj nahlédnout v ministerstvu kultury ČSR, v odborech kultury KNV a Národního výboru hlav. města Prahy, ve všech divadlech, státních symfonických orchestrech a krajských podnicích pro film, koncerty a estrády a ve všech přímo řízených organizacích, které pro odměňování technickohospodářských pracovníků používají tento výnos.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 29. července 1983 čj. 10.580/83-V/3, pozbyl platnosti výnos ministerstva kultury a informací ze dne 24. října 1968 čj. 14 999/68-V/2 o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků některých kulturních organizaci (reg. v částce 43/1968 Sb.), ve znění výnosu ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 3. prosince 1973 čj. 17 177/73-V/2 (reg. v částce 1/1974 Sb.).

Přesunout nahoru