Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c43/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních predpisů

Částka 43/1968
Platnost od 29.11.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ústřední báňský úřad

vydal v dohodě se zúčastněnými hospodářskými orgány a Ústřední správou geodézie a kartografie podle ustanovení § 57 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona ze dne 5. července 1957 č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon) Důlně měřický předpis svazek IV. ze dne 7. července 1967 čj. 4700/1967 "Seznam smluvených značek důlních map"

Tento předpis platí pro orgranizace, které podle zákona ze dne 5. července 1957 č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (§ 37 a 43) jsou povinny vést důlní mapy a důlně měřickou dokumentaci.

Předpis upravuje používání značek v základních i účelových důlních mapách. Obsahuje zejména značky pro důlní povrchová i podzemní díla, pro větrací a bezpečnostní zařízení, vrty a geologii a pro strojní zařízení. Předpis nabyl účinnosti dnem 1. září 1968.

Dnem nabytí účinnosti tohoto předpisu se zrušuje platnost vyhlášky Báňského hajtmanství v Praze a v Brně ze dne 27. září 1949, kterou se vydávají značky důlních map (č. 1029 Ú. l. I).

Do předpisu je možno nahlédnout u Ústředního báňského úřadu v Praze nebo u kteréhokoliv obvodního báňského úřadu v úředních hodinách.

Přesunout nahoru