Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c42/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 42/1968
Platnost od 19.11.1968
Účinnost od 01.01.1969
Zrušeno k 24.06.1976 (o13/c13/1976 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví

vydalo podle § 30 a § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu a podle § 66 odst. 4 a § 68 vyhlášky č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče směrnice ze dne 13. května 1968 čj. ÚNZ-200.4-20. IV. 68 o léčebně preventivní péči o československé občany při jejich cestách do zahraničí a o cizí státní příslušníky.

V I. části směrnic se stanoví podrobněji způsob zdravotní přípravy čs. občanů před odjezdem do zahraničí a postup při úhřadě nákladů nezbytného léčení v zahraničí.

Ve II. části jsou stanoveny podrobněji podmínky pro poskytování léčebně preventivní péče cizím státním příslušníkům v ČSSR.

V příloze směrnic je obsažen seznam zemí, s nimiž jsou uzavřeny mezistátní dohody týkající se léčení.

Směrnice jsou uveřejněny pod č. 22 v částce 15-16/1968 Věstníku ministerstva zdravotnictví a nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1969.

Do směrnic lze nahlédnout v odborech zdravotnictví národních výborů a v ústavech národního zdraví.

Směrnicemi se zrušují:

1. instrukce ministerstva zdravotnictví č. 45/1959 Sb. instr. (Slov. č. 63/1959 Zb. inštr.), o náhradě nákladů léčení při pobytu v zahraničí,

2. instrukce ministerstva zdravotnictví reg. č. 4/P-1960 (č. 9/1960 Věstníku MZd), o lékařském vyšetření osob vysílaných do zahraničí a ze zahraničí se vracejících.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1969.

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky vydalo v dohodě s ministerstvem zahraničních věcí ČSSR, zahraničního obchodu ČSSR, financí SSR a školství SSR, Slovenskou radou odborových svazů a ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 30 a § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a k provedení § 66 odst. 3 vyhlášky č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče směrnice č. Z-8206/1970-B/1 ze dne 25. srpna 1970 o změnách v poskytování bezplatné léčebně preventivní péče zahraničním studentům z rozvojových zemí. Směrnice upravují poskytování bezplatné léčebně preventivní péče zahraničním studentům z rozvojových zemí bez ohledu na to, zda pobírají československé stipendium nebo studují na náklady československé strany anebo ne. Tím se mění dosavadní ustanovení § 9 směrnic č. 22/1968 Věstníku MZd o léčebně preventivní péči o československé občany při jejich cestách do zahraničí a o cizí státní příslušníky, registrovaných v částce 42/1968 Sb.

Přesunout nahoru