Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c42/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 42/1968
Platnost od 19.11.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství

vydalo výnosem ze dne 7. října 1968 čj. 29 400/68-III/5 prozatímní úpravu stipendijního řádu pro vysoké školy. Výnos mění čl. II až X stipendijního řádu pro vysoké školy ze dne 15. července 1967 čj. 25 000/67-III/5 (Věstník ministerstva školství a ministerstva kultury a informací r. 1967, seš. 22), zejména pokud jde o výši stipendií; výnos, který je otištěn v sešitu č. 29 až 31, r. 1968 Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury a informací, nabývá účinnosti dnem 9. listopadu 1968 a platí pro stipendia přiznávaná od 1. října 1968.

Do Věstníku lze nahlédnout v každé škole nebo v odboru školství okresních nebo krajských národních výborů.

Přesunout nahoru