Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c42/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 42/1968
Platnost od 19.11.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo kultury a informací

vydalo v dohodě s ministerstvem školství podle § 5 zák. č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, výnos č. j. 14 533/68-C ze dne 22. října 1968 o vyučování náboženství žáků škol I. cyklu. Výnos upravuje organizaci výuky náboženství, způsob přihlašování dětí k výuce nábožentví. Určuje, kdo je oprávněn vyučovat náboženství a stanoví výši odměny za vyučování náboženství.

Tento výnos nabyl účinnosti dnem 1. listopadu 1968. Je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury a informací sešit č. 28/1968. Je možno do něj nahlédnout u odborů kultury, odborů školství (školství a kultury), všech krajských a okresních národních výborů.

Zrušilo tyto směrnice a výnosy:

Výnos SÚC ze dne 21. srpna 1950 o odměnách externích učitelů náboženství č. 537/1950 Ú. l.

Směrnice Státního úřadu pro věci cirkevní ze dne 18. 9. 1950 č. j. 3561/50-I/2 o dozoru nad vyučováním náboženství.

Směrnice Státního úřadu pro věci cirkevní ze dne 13. 2. 1951 č. j. 4311/51-I/1 o provádění dozoru nad vyučováním náboženství.

Výnos ministerstva školství, věd a umění ze dne 23. 6. 1952 č. j. 14 941/52-I/4 o vyučování náboženství na školách 1. a 2. stupně.

Výnos Státního úřadu pro věci církevní ze dne 25. června 1952 č. j. 3763-II/52 o vydávání pastýřských listů, oběžníků, instrukcí, pastoračních dopisů a jiných projevů.

Výnos Státního úřadu pro věci církevní ze dne 23. 9. 1952 č. j. 34/52 o tvoření obvodů pro vyučování náboženství.

Výnos Státního úřadu pro věci církevní ze dne 19. května 1955 č. j. 4874/55-I/1 o udělování státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti - stanovení náplně.

Výnos Státního úřadu pro věci církevní ze dne 30. května 1955 č. j. 5242/55-I/1 o udělování státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti - dodatek.

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 20. srpna 1968 č. j. 11 843/68 C o vyučování náboženství žáků škol I. cyklu.

Přesunout nahoru