Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c40/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 40/1968
Platnost od 31.10.1968
Účinnost od 01.08.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Generální prokurátor

vydal Směrnice ze dne 27. července 1968 čj. 11 349/68, kterými se vydává pro prokurátory, vyšetřovatele a právní čekatele prokuratury platový řád.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. srpna 1968 a lze do nich nahlédnout u Generální prokuratury a všech krajských (městských) a okresních (obvodních) prokuratur.

Generální prokurátor Československé socialistické republiky vydal v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu příkaz ze dne 31. ledna 1975 čj. VII Spr 18/74-9, jimž změnil příkaz generálního prokurátora č. 23 ze dne 27. července 1908, kterým se vydává pro prokurátory, vyšetřovatele a právní čekatele prokuratury platový řád. Příkaz upravuje platové poměry prokurátorů a vyšetřovatelů Generální prokuratury ČSSR. Příkaz nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1975 a lze do něj nahlédnout u Generální prokuratury ČSSR.

Generální prokurátor Československé socialistické republiky vydal v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věci a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu přikaž ze dne 1. listopadu 1977 zn. VII Spr. 649/77, poř. č. 2/1977, kterým se vydává platový řád pro prokurátory a vyšetřovatele Generální prokuratury ČSSR. Příkazem byl pro oblast působnosti generálního prokurátora ČSSR zrušen příkaz generálního prokurátora č. 23 ze dne 27. července 1968 zn. III/3-11 349/68, kterým se vydává pro prokurátory, vyšetřovatele a právní čekatele prokuratury platový řád, ve znění změny ze dne 31. ledna 1975 zn. VII Spr 18/74 (registrováno v částkách 40/1968 a 10/1975 Sb.). Příkaz nabyl účinnosti dnem 1. listopadu 1977 a lze do něho nahlédnout u Generální prokuratury ČSSR.

Přesunout nahoru