Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c4/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 4/1968
Platnost od 20.01.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Státní statistický úřad

vydal podle § 28 odst. 2 písm. b) zákona č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci ve znění zákonného opatření č. 1/1967 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů základní směrnice k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky platné od roku 1968 - 1 Všeob. včetně příloh, uvedených v "Přehledu příloh k základním směrnicim (č. Vk, 297/68 ze dne 9. 10. 1967).

Předpis obsahuje společná ustanovení pro sestavování a předkládání státních statistických výkazů na všech úsecích národního hospodářství a kultury a přehled příloh k základním směrnicím, platných na jednotlivých úsecích národního hospodářství a kultury, podle tohoto členění:

označení přílohynázev přílohyplatnost od roku
2PrůmVýroba v průmyslu1968
3TechRozvoj vědy a techniky1968
4ProjProjektové práce1968
5IvInvestiční výstavba1968
5/1Iv KIÚInvestiční výstavba krajských investorských útvarů1968
6Iv BytBytová výstavba1968
7StavStavebnictví1968
8/1ZemZemědělská výroba1968
8/2Zem STSČinnost strojních a traktorových stanic1967
8/3Zem NVZemědělská výroba MNV1967
8/4Zem MelZemědělské meliorace1967
9LesLesní hospodářství1968
10Vod hospVodní hospodářství1968
11NákNákup zemědělských výrobků1968
12/1Dop žel NVNakládka a vykládka železničních vozů1967
12/2Dop DZZávodová doprava1968
12/3Dop ČSAD Silniční doprava ČSAD1968
12/4Dop městMěstská doprava1968
13/1ODVOdběratelsko-dodavatelské a výrobně spotřební vztahy1968
13/2EnergPalivo-energetické hospodářství1968
14VOVnitřní obchod a veřejné stavování1966
15UbytUbytovací zařízení1966
16MH-VDVýkony a práce v místním hospodářství a ve výrobních družstvech1968
17BytBytové hospodářství1968
18Nem ÚrPracovní neschopnost a úrazovost1968
19SPSStrojní početní stanice a výpočtová střediska1966
20KádrUčni (bez JZD)1968
21/1Práce VšeobPracovníci a mzdy1968
21/2Práce PrůmPráce v průmyslu1968
21/3Práce GeoPráce v geologickém průzkumu1968
21/4Práce RozpPráce v rozpočtových organizacích1968
21/5Práce STSPráce ve strojních a traktorových stanicích1968
21/6Práce ZemPráce v zemědělských výrobních podnicích1968
21/8Práce LesPráce v lesním hospodářství1968
21/9Práce ČSADPráce v ČSAD1968
21/10Práce VOPráce ve vnitřním obchodě1968
22DosDoosidlování pohraničí1967
23/1Ceny MMaloobchodní ceny zboží a služeb1968
23/2Ceny VVelkoobchodní ceny v průmyslu1968
23/3Ceny NNákupní ceny zemědělských výrobků (doplňky a změny na rok 1968)1967
23/4Ceny StavCeny stavebních prací1968
23/5Ceny ProdCeny prodeje výrobků a služeb do zemědělství1968

Přílohy k základním směrnicím obsahují zejména seznam státních statistických výkazů na příslušných úsecích národního hospodářství, vysvětlivky k nim, výklad jejich ukazatelů a cesty a lhůty jejich předkládání vykazujícími jednotkami.

Předpis zrušuje základní směrnice k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky platné od roku 1967 (včetně příloh uvedených v "Přehledu příloh k základním směrnicím"), vydané v knižnici ÚKLKS "Směrnice a pokyny" (č. Vk 1458/67 ze dne 12. 10. 1966 a registrované v částce 2/1967 Sbírky zákonů), jež pozbývají platnosti předložením posledného výkazu na období roku 1967; tímto předpisem se však nemění a tudíž ani neruší přílohy k základním směrnicím uvedené v "Přehledu příloh k základním směrnicím" jako platné od roku 1966 s tímto označením: 8/2 Zem STS, 8/3 Zem NV, 8/4 Zem Mel, 12/1 Dop Žel NV, 14 VO, 15 Ubyt, 19 SPS, 22 Dos a 23/3 Ceny N.

Předpis nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968; byl vydán v prosinci 1967 v edici Státního statistického úřadu "Směrnice a pokyny SSÚ" a lze do něj nahlédnout u krajských a okresních oddělení Státního statistického úřadu a u příslušných ústředních orgánů.

Přesunout nahoru