Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c4/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 4/1968
Platnost od 20.01.1968
Účinnost od 01.01.1969
Zrušeno k 01.01.1998 (261/1997 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo hornictví

vydalo podle § 150 odst. 2 a § 167 odst. 2 zákoníku práce v dohodě s ministerstvem zdravotnictví a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků v hornictví a energetice podle zásad stanovených vládou

výnos č. 16 ze dne 21. prosince 1967, kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám, matkám do 9. měsíce po porodu a mladistvým.

V organizacích v oboru působnosti ministerstva hornictví jsou zakázány:

a) ženám obecně práce a pracoviště uvedené v seznamu obsaženém v příloze I.,

b) těhotným ženám ode dne, kdy těhotenství bylo zjištěno a matkám do konce 9. měsíce po porodu práce a pracoviště, uvedené v seznamu obsaženém v příloze II.,

c) mladistvým práce a pracoviště, uvedené v seznamu obsaženém v příloze III.

Výjimky ze zákazu prací a pracovišť jsou přípustné jen v rozsahu a za podmínek stanovených u jednotlivých zákazů.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968, zákazy prací nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1969.

Úplné znění výnosu i s přílohami je uveřejněno v č. 1/1968 Zpravodaje ministerstva hornictví, ve Zpravodaji ROH a je k nahlédnutí u ministerstva hornictví, Ústředního geologického úřadu, u všech oborových (generálních) ředitelství a všech organizací resortu ministerstva hornictví.

Přesunout nahoru