Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c39/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 39/1968
Platnost od 25.10.1968
Účinnost od 01.06.1968
Zrušeno k 30.01.1989 (o6/c1/1989 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví

vydalo výnos ze dne 17. června 1968 č. j. ER/3-612-6. 6. 1968,  o úpravě platů lékařů-organizátorů pracujících v odborech zdravotnictví národních výborů,

výnos ze dne 13. srpna 1968 č. j. ER/3-612-8. 8. 1968, o úpravě platových poměrů pracovníků stravovacích provozů zdravotnických zařízení a zařízení sociálního zabezpečení.

Výnos č. j. ER/3-612-6. 6. 1968 nabyl účinnosti dnem 1. června 1968, výnos č. j. ER/3-612-8. 8. 1968 dnem 1. srpna 1968.

Do těchto výnosů je možno nahlédnout u odborů zdravotnictví krajských národních výborů, odborů zdravotnictví Národního výboru hlavního města Prahy a Bratislavy a v krajských a okresních (obvodních) ústavech národního zdraví.

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky vydalo výnos ze dne 17. září 1973 pod čj. E/PM-612-29. 8.1973, kterým se mění výnos ministerstva zdravotnictví ze dne 13. srpna 1968, čj. ER/3-612-8.8.1968 (závazné opatření č. 27/1968 Věstník MZ - oznámen v částce 39/1968 Sb.) o úpravě platových poměrů pracovníků stravovacích provozů zdravotnických zařízení a zařízení sociálního zabezpečení. Do výnosu lze nahlédnout ve všech okresních a krajských ústavech národního zdraví, v odborech zdravotnictví krajských národních výborů v ČSR a v odboru zdravotnictví Národního výboru hl. m. Prahy a na ministerstvu zdravotnictví ČSR.

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí SSR, Slovenským výborem odborového svazu pracovníků ve zdravotnictví a Slovenským výborem odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 29. 9. 1973 čj. Z-10 951/1973-C/13, kterým se mění výnos o platových poměrech pracovníků stravovacích provozů zdravotnických zařízení a zařízení sociálního zabezpečení ze dne 13. 8. 1968 čj. ER/3-612-8. 8.1968 (uveřejněn v částce 19-20/1968 Věstníku ministerstva zdravotnictví a registrovaný v částce 39/1968 Sb.). Výnos obsahuje nová kritéria pro stanovení výše prémií uvedených pracovníků. Výnos je uveřejněn v částce 17-18/1973 Věstníku ministerstva zdravotnictví SSR a lze do něj nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví SSR, v odborech zdravotnictví KNV, odborech sociálních věcí a zdravotnictví ONV a v ústavech národního zdraví.

Výnos ze dne 30. prosince 1977 čj. 242-1405-21.12.1977 se vztahuje na provozní pracovníky ve stravovacích provozech zařízení sociální péče; pro tyto pracovníky pozbývá platnosti výnos ministerstva zdravotnictví ze dne 13. srpna 1968 čj. ER-612-6.8.1968, o úpravě platových poměrů pracovníků stravovacích provozů zdravotnických zařízení a zařízení sociálního zabezpečení (Věstník MZd č. 27/1968 - reg. v částce 39/1968 Sb.).

Přesunout nahoru