Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c39/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 39/1968
Platnost od 25.10.1968
Účinnost od 01.08.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo vnitřního obchodu

vydalo podle § 12 odst. 2 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů a podle § 30 odst. 2 vyhlášky Státní komise pro finance ceny a mzdy č. 101/1966 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství, v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a s Ústředním výborem odborového svazu pracovníků v obchodě výnos ze dne 27. července 1968, kterým se mění výnos č. 2/1967 Zpravodaje MVO, o úpravě platových poměrů pracovníků závodních a školních stravovacích a ubytovacích zařízení.

Výnos změnil tarifní stupnici pro odměňování provozních pracovníků a zrušil ustanovení o odměňování pracovníků v souvislosti s převzetím hmotné odpovědnosti, jakož i seznam funkcí, pro jejichž výkon je nezbytné uzavžení smlouvy o převzetí hmotné odpovědnosti. Nabyl účinnosti dnem 1. srpna 1968; odměňování podle nové tarifní stupnice zavedou jednotlivé organizace tak, jak pro to vytvoří potřebné předpoklady, nejpozději však k 1. lednu 1969.

Oba výnosy byly uveřejněny v částce 6 Zpravodaje ministerstva vnitřního obchodu, ročník 1968, a to prvý výnos pod poř. č. 5, druhý výnos pod poř. č. 6.

Do Zpravodaje ministerstva vnitřního obchodu lze nahlédnout u odborů obchodu krajských a okresních národních výborů a ministerstva vnitřního obchodu.

Přesunout nahoru