Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c37/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 37/1968
Platnost od 30.09.1968
Účinnost od 28.02.1968
Zrušeno k 30.01.1989 (o6/c1/1989 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Komise SNR pro zdravotnictví

vydala podle § 13 zákona SNR č. 74/1966 Sb., o působnosti Slovenské národní rady a jejích orgánů při zabezpečování péče o zdraví lidu, směrnice o znaleckých komisích při pověřenectvu SNR pro zdravotnictví (č. Z - 116/1968 - A ze dne 28. února 1968).

Směrnice upravují zřizování a působnost znaleckých komisí při pověřenectvu SNR pro zdravotnictví pro posuzování případů, při kterých vznikly pochybnosti, zda se při výkonu zdravotnických služeb dodržel správný postup, popřípadě ublížilo na zdraví.

Tyto případy posuzují znalecké komise jako poradní orgány pověřence SNR pro zdravotnictví z podnětu zdravotnických orgánů a zařízení, občanů i zdravotnických pracovníků, kteří se na poskytování zdravotnických služeb podíleli.

Dále upravují směrnice postup při jednání znaleckých komisí, jejich povinnosti a náležitosti závěrů znaleckých komisí

Směrnice nabyly účinnosti 28. února 1968. Jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva zdravotnictví pod č. 14/1968 (částka 7-8) a možno do nich nahlédnout na odborech zdravotnictví krajských národních výborů a na pověřenectvu SNR pro zdravotnictví.

Přesunout nahoru