Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c35/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 35/1968
Platnost od 20.09.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo hornictví

vydalo podle § 133 odst. 1 zákoníku práce č. 65/1965 Sb. výnos č. 3 ze dne 31. července 1968 čj. 1369/1968, o poskytování svačin pracovníkům v organizacích Československého uranového průmyslu.

Výnos stanoví, že pracovníkům, kteří pracují po celou pracovní směnu na pracovištích, kde jsou vystaveni ionizujícími záření, poskytuje organizace bezplatně svačiny v průměrné kalorické hodnotě 800 kalorií. Pracoviště určí generální ředitelství Československého uranového průmyslu spolu s Ústavem hygieny práce uranového průmyslu.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1968. Úplné znění výnosu je uveřejněno ve Zpravodaji ministerstva hornictví a je k nahlédnutí u ministerstva hornictví, generálního ředitelství Československého uranového průmyslu v Příbrami a u všech příslušných organizací Československého uranového průmyslu.

Přesunout nahoru