Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c34/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 34/1968
Platnost od 20.08.1968
Účinnost od 01.07.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ústřední ředitel Československého rozhlasu

vydal na základě souhlasu ministerstva práce a sociálních věcí čj. 55 223/68-45M ze dne 29. června 1968 a se souhlasem ÚRO-komise pro koordinaci předpisů z oboru pracovního práva, nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení ze dne 1. července 1968 pod čj. V-6500-24. 6., v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků umění a kultury, výnos o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků Československého rozhlasu.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. 7. 1968 a byl uveřejněn ve Věstníku Československého rozhlasu, částka 7 ze dne 1. července 1968, ročník IV. Do výnosu lze nahlédnout v oddělení ekonomiky práce ústředního studia Čs. rozhlasu v Praze, oblastního ředitelství v Bratislavě a na ředitelstvích krajských studií Čs. rozhlasu.

Ústřední ředitel Československého rozhlasu vydal výnos ústředního ředitele Československého rozhlasu ze dne 30. ledna 1976 o odměňování technickohospodářských pracovníků Československého rozhlasu. Tento výnos se vztahuje na technickohospodářské pracovníky organizací Československého rozhlasu, ve kterých se uplatňuje soustava odměňování podle zásad schválených usnesením vlády ČSSR č. 128/1973. Pro tyto pracovníky pozbývá platnosti výnos ústředního ředitele Československého rozhlasu o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků Československého rozhlasu z 1. 7. 1968, částka 7/1968 Věstník Čs. rozhlasu registr. částka 34/1968 Sbírky ve znění pozdějších změn a doplňků (částka 14/1968 Věstníku Čs. rozhlasu; částka 9/1974 Ústř. věst. Čs. rozhlasu, registr. částka 27/1974 Sb.; částka 9/1975 Ústř. věst. Čs. rozhlasu). Výnos nabyl účinnosti dnem 1. února 1976 a byl uveřejněn v Ústředním věstníku Československého rozhlasu, částka 9/1976 pod poř. č. 20.

Přesunout nahoru