Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c33/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 33/1968
Platnost od 14.08.1968
Účinnost od 01.04.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Svaz výrobních družstev vydal

2. usnesení představenstva č. 181 ze dne 29. února 1968 o úpravě platových poměrů pracovníků prodejen výrobních družstev a obchodních podniků ÚVA a Slovakia, které nabylo účinnosti dnem 1. dubna 1968

Usnesení bylo uveřejněno ve Věstníku Svazu výrobních družstev č. 5/1968 pod poř. č. 9 a lze do něho nahlédnout v každém výrobním družstvu, v obchodních podnicích UVA a Slovakia, na Svazu výrobních družstev a jeho krajských sekretariátech a na slovenském výboru Svazu výrobních družstev.

Tímto usnesením bylo zrušeno usnesení představenstva č. 30 ze dne 18. ledna 1967 o úpravě mzdových poměrů pracovníků prodejen výrobních družstev a obchodních podniků UVA a Slovakia, které bylo uveřejněno ve Věstníku Svazu výrobních družstev č. 14/1967 pod poř. č. 42 a registrováno v částce 41/1967 Sb.

3. usnesení představenstva č. 207 ze dne 24. dubna 1968, kterým se mění a doplňuje usnesení č. 59 ze dne 26. dubna 1967 o mzdových podmínkách dělníků ve výrobních družstvech.

Usnesení nabylo účinnosti dnem 1. května 1968 a bylo uveřejněno ve Věstníku Svazu výrobních družstev č. 6/1968 pod poř. č. 11. Do tohoto usnesení lze nahlédnout v každém výrobním družstvu nebo na Svazu výrobních družstev a jeho krajských sekretariátech a na slovenském výboru Svazu výrobních družstev.

4. usnesení představenstva č. 219 ze dne 28. května 1968, kterým se stanoví zásady pro zkracování pracovní doby a pro zavádění pracovních a provozních režimů s pětidenním pracovním týdnem ve výrobních družstvech.

Tímto usnesením se umožňuje počínaje dnem 29. září 1968 provést dalsí zkracování pracovní doby se zavedením pětidenního pracovního týdne ve výrobních družstvech, která si pro to vytvoří příslušné předpoklady.

Usnesení nabylo účinnosti dnem 1. června 1968 a bylo uveřejněno v informacích Svazu výrobních družstev č. 17/1968 pod poř. č. 30. Do usnesení lze nahlédnout v každém výrobním družstvu nebo na Svazu výrobních družstev a jeho krajských sekretariátech a na slovenském výrobu Svazu výrobních družstev.

5. směrnice pro přípravu mladistvých přijímaných do členského poměru ve výrobních družstvech, které nabyly účinnosti dnem 1. června 1968.

Směrnice byly uveřejněny ve Věstníku Svazu výrobních družstev č. 7/1968 pod poř. č. 14 a lze do nich nahlédnout v každém výrobním družstvu nebo na Svazu výrobních družstev a jeho krajských sekretariátech a na slovenském výboru Svazu výrobních družstev.

Přesunout nahoru