Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c33/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 33/1968
Platnost od 14.08.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Pověřenectvo Slovenské národní rady pro zemědělství a výživu

vydalo po schválení Komisí Slovenské národní rady pro zemědělství a výživu podle § 12 odst. 2 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů a podle § 30 odst. 2 vyhlášky č. 101/1966 Sb., o odměňování práce v zdokonalené soustavě plánovitého řízení národního hospodářství, v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu umění a kultury, opatření ze dne 20. června 1968 č. PV-2099/1968 o platových poměrech odborových a administrativních pracovníků Zemědělského vydavatelství v Bratislavě.

Opatření obsahuje mzdové podmínky pro odborné a administrativní pracovníky Zemědělského vydavatelství v Bratislavě.

Ustanovení tohoto opatření se nevztahují na pracovníky Zemědělského vydavatelství:

a) na redaktory novin a časopisů,

b) na provozní pracovníky ve stravovacích zařízeních, řemeslníky, údržbáře a řidiče motorových vozidel,

c) na pracovníky výstavnictví.

1. Pro pracovníky, na které se vztahuje toto opatření, pozbývají platnosti:

a) opatření ministra zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 26. září 1961, čj. 231-65 238/1961 o úpravách platových poměrů provozně-administrativních zaměstnanců Vydavatelství MZLVH v Praze a Bratislavě,

b) směrnice ministra zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 26. září 1961 čj. 231-65 240/1961 k provedení úprav platových poměrů a prémiování provozně-administrativních zaměstnanců Vydavatelství MZLVH v Praze a Bratislavě.

2. Zrušuje se prémiový řád pro odborné a administrativní pracovníky Zemědělského vydavatelství v Bratislavě ze dne 15. června 1965 č. P-1939/65-Ek, vydaný pověřenectvem Slovenské národní rady pro zemědělství.

Toto opatření nabylo účinnosti dnem 1. června 1968.

Do opatření možno nahlédnout na pověřenectvu Slovenské národní rady pro zemědělství a výživu - útvar ekonomiky práce.

Přesunout nahoru