Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c32/1968 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

Částka 32/1968
Platnost od 07.08.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ústřední báňský úřad

vydal v dohodě se zúčastněnými hospodářskými orgány a Ústřední správou geodézie a kartografie podle ustanovení § 57 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona ze dne 5. července 1957 č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon) Důlně měřický předpis svazek III ze dne 31. 12. 1966 čj. 1700/1966 o důlně měřické dokumentaci na povrchových uhelných dolech.

Tento předpis platí pro organizace podléhající hornímu zákonu, pokud dobývají povrchovým způsobem ložiska uhlí a pro organizace, pokud pro ně projektují nebo provádějí výstavbu či likvidaci povrchových uhelných dolů.

Předpis upravuje povinnost vedení důlně měřické dokumentace na povrchových uhelných dolech a její obsah, geodetické základy důlních map, metody měření a výpočtů a příslušné největší přípustné odchylky, stabilizaci a signalizaci bodů, kontrolní důlně měřické práce, zobrazovací a reprodukční práce a evidenci a ukládání důlně měřické a geologické dokumentace.

Některá ustanovení tohoto předpisu byla upravena sdělením Ústředního báňského úřadu ze dne 9. 7. 1968 čj. 4042/1968.

Předpis nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1968.

Dnem nabytí účinnosti tohoto předpisu se zrušuje platnost vyhlášky č. 2870/1932 Ú. l., o důlních mapách a vyhlášky č. 332/1949 Ú. l. ve znění vyhlášky č. 787/1949 Ú. l., o důlních mapách.

Do předpisu je možno nahlédnout u Ústředního bánského úřadu v Praze nebo u kteréhokoliv obvodního báňského úřadu v úředních hodinách.

Přesunout nahoru