Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c31/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 31/1968
Platnost od 06.08.1968
Účinnost od 01.04.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo národní obrany

vydalo v Souboru mzdových předpisů pro občanské pracovníky, reg. v částce 7 Sbírky zákonů z roku 1968, tyto další mzdové předpisy pro občanské pracovníky:

c) Výnos ministerstva národní obrany ze dne 1. dubna 1968 o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků trustu podniků Vojenských lesů a statků (II/7 - 71).

Tímto výnosem byl nahrazen výnos ministra národní obrany ze dne 1. června 1963 o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v národních podnicích Vojenských lesů a statků a výnos ministra národní obrany ze dne 11. května 1964 o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků Ústavu pro hospodářskou úpravu Vojenských lesů a statků ve znění doplňků.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1968.

d) Výnos ministerstva národní obrany ze dne 29. května 1968 o mzdových podmínkách dělníků ve stavební činnosti podniků Vojenských lesů a statků (čj. 259-81/5. odd.-1968; II/7 - 76).

Tímto výnosem se přejímá pro odměňování dělníků ve stavební výrobě úprava podle výnosu ministerstva stavebnictví ze dne 20. prosince 1966 č. 25 a pro odměňování dělníků ve výrobnách stavebních hmot úprava podle výnosu ministerstva stavebnictví ze dne 20. prosince 1966 č. 26. Byl zrušen výnos ministerstva národní obrany ze dne 21. července 1966 čj. 12 229-4/5. odd. 1966

e) Výnos ministerstva národní obrany ze dne 23. května 1968 o úpravě platových poměrů pracovníků výpočetních středisek a strojních početních stanic v oboru působnosti ministerstva národní obrany (čj. 1400-81/5. odd.-1968; III/1-13).

Tímto výnosem byl nahrazen výnos ministra národní obrany ze dne 23. září 1964 čj. 7439/4-1964 o úpravě platových poměrů pracovníků strojních početních stanic a výpočtových středisek v oboru ministerstva národní obrany ve znění doplňků.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1968.

Přesunout nahoru